EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AE1673

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия) COM(2008) 505 окончателен — 2008/0165 (COD)

OJ C 100, 30.4.2009, p. 135–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 100/135


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно вещества, които разрушават озоновия слой (преработена версия)

COM(2008) 505 окончателен — 2008/0165 (COD)

2009/C 100/23

На 30 септември 2008 г. Съветът реши, в съответствие с член 95 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които разрушават озоновия слой (преработка)

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно задоволително и че то е било предмет на негово становище, прието на 2 декември 1998 г. (1), на 448-ата си пленарна сесия, поведена на 21, 22 и 23 октомври 2008 г. (заседание от 22 октомври), Европейският икономически и социален комитет реши със 119 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“ да приеме положително становище по предложения текст и да се позове на позицията, изразена в горепосочения документ.

 

Брюксел, 22 октомври 2008 година.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Mario SEPI


(1)  Становище на Европейския икономически и социален комитет относно предложението за Регламент на Съвета (ЕИО) относно вещества, които разрушават озоновия слой (ОВ C 40 от 15.2.1999 г., стр. 34).


Top