EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE1451

Становище на Европейския икономически и социален комитет относно Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/54/EО по отношение на прилагането на някои разпоредби спрямо Естония COM(2007) 411 окончателен — 2007/0141 (COD)

OJ C 44, 16.2.2008, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.2.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/49


Становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/54/EО по отношение на прилагането на някои разпоредби спрямо Естония“

COM(2007) 411 окончателен — 2007/0141 (COD)

(2008/C 44/12)

На 17 септември 2007 г. Съветът реши, в съответствие с член 47, параграф 2 и член 55 и член 95 от Договора за създаването на Европейската общност, да се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно предложение горе-поставено.

След като прецени, че съдържанието на предложението е напълно удовлетворително и не изисква коментар от негова страна, на 439-ата си пленарна сесия, проведена на 24 и 25 октомври 2007 г. (заседание от 24 октомври 2007 г.), Европейският икономически и социален комитет реши със 150 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се“ да приеме положително становище по предложения текст.

 

Брюксел, 24 октомври 2007 г.

Председател

на Европейския икономически и социален комитет

Dimitris DIMITRIADIS


Top