EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2022/111A/07

Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/389/21 — Администратори (AD 6) в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони (ОВ C 39 A, 4.2.2021 г.)

PUB/2022/144

OJ C 111A, 8.3.2022, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.3.2022   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CA 111/9


Обявление за изменение на Обявление за конкурс на общо основание — EPSO/AD/389/21 — Администратори (AD 6) в областта на устойчивото селско стопанство и развитието на селските райони

( Официален вестник на Европейския съюз C 39 A от 4 февруари 2021 г. )

(2022/C 111 A/07)

На страница 5 раздел „5) Център за оценяване“ се чете, както следва:

„5)    Център за оценяване

Броят на кандидатите, които ще получат покана за участие в този етап на конкурса, ще бъде не повече от 3 пъти изискваният брой на издържалите конкурса кандидати. Ако според данните, които сте предоставили в своя електронен формуляр за кандидатстване, отговаряте на условията за допустимост и ако имате един от най-високите общи резултати при подбора по квалификации, ще бъдете поканен да се явите на посочения от Вас език 2 на тестове в рамките на центъра за оценяване (онлайн или лично), които ще се проведат в продължение на един или няколко дни. Моля, имайте предвид, че работата по казус и писменият изпит в тази област могат да бъдат организирани в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

Ако не са били организирани предварително посочените в точка 2 тестове с въпроси с избор между няколко отговора, които се провеждат на компютър, ще положите тези тестове заедно с тестовете в рамките на центъра за оценяване в един от акредитираните центрове на EPSO или дистанционно. Тестовете с въпроси с избор между няколко отговора са елиминаторни и резултатите от тях не се прибавят към резултатите от останалите тестове в рамките на центъра за оценяване при изчисляването на общия резултат.

Освен ако не Ви бъдат дадени други указания, трябва да качите сканирани копия на удостоверителните си документи в своя EPSO профил. Допълнителни подробности и инструкции ще бъдат включени в писмото за покана.

При тестовете в рамките на центъра за оценяване ще се оценяват осем общи компетенции и свързаните с областта компетенции, изисквани за конкурса, като за целта ще се използват четири теста , както е описано в матриците по-долу:

Компетенция

Тестове

1.

Анализ и разрешаване на проблеми

Работа по казус

2.

Комуникация

Работа по казус

3.

Постигане на качество и резултати

Работа по казус

4.

Учене и развитие

Интервю относно общите компетенции

5.

Определяне на приоритети и организиране

Работа по казус

6.

Издръжливост

Интервю относно общите компетенции

7.

Работа с други хора

Интервю относно общите компетенции

8.

Ръководни умения

Интервю относно общите компетенции

За всяка обща компетенция се дават между 1 и 10 точки. Няма изискван минимум за всяка отделна компетенция, но трябва да получите общо най-малко 40 от 80 точки.

Компетенция

Тест

Изискван минимум

Свързани с областта компетенции

Свързано с областта интервю

25 от 50 точки

Свързан с областта писмен тест

25 от 50 точки“


Top