Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62007CJ0479

Решение на Съда (трети състав) от 5 март 2009 г.
Френска република срещу Съвет на Европейския съюз.
Жалба за отмяна - Регламент (ЕО) № 809/2007 - Определение на понятието за плаваща хрилна мрежа - Мрежа за риба тон - Задължение за мотивиране - Нарушение на принципите на пропорционалност и на недопускане на дискриминация.
Дело C-479/07.

European Court Reports 2009 I-00024*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:131

Решение на Съда (трети състав) от 5 март 2009 г. — Франция/Съвет

(Дело C‑479/07)

„Жалба за отмяна — Регламент (ЕО) № 809/2007 — Определение на понятието за плаваща хрилна мрежа — Мрежа за риба тон — Задължение за мотивиране — Нарушение на принципите на пропорционалност и на недопускане на дискриминация“

1.                     Риболов — Опазване на морските ресурси — Технически мерки за опазване — Забрана на плаващите хрилни мрежи, чиято дължина превишава 2,5 километра (Регламент № 809/2007 на Съвета) (вж. точки 36—38, 43—45)

2.                     Актовe на институциите — Мотиви — Задължение — Обхват (член 253 ЕО) (вж. точки 49—54)

3.                     Риболов — Опазване на морските ресурси — Технически мерки за опазване — Забрана на плаващите хрилни мрежи, чиято дължина превишава 2,5 километра (Регламент № 809/2007 на Съвета) (вж. точки 63—70)

Предмет

Жалба за отмяна — Отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 894/97, (ЕО) № 812/2004 и (ЕО) № 2187/2005 по отношение на плаващите мрежи (OВ L 182, стр. 1) — Понятие за плаваща хрилна мрежа — Включване в това понятие на стабилизираните мрежи като мрежата за риба тон [thonaille] — Неизпълнение на задължението за мотивиране и нарушение на принципите на пропорционалност и на недопускане на дискриминация

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда Френската република да заплати съдебните разноски.

3)

Комисията на Европейските общности понася направените от нея съдебни разноски.

Top