EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TJ0160

Решение на Общия съд (шести състав) от 27 септември 2012 г.
J срещу Европейски парламент.
Право на петиция - Петиция, отправена до Европейския парламент - Решение за оставяне без разглеждане - Жалба за отмяна - Задължение за мотивиране - Петиция, която не попада в областите на дейност на Съюза.
Дело T-160/10.

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2012:503

  The document is unavailable in your User interface language.

Решение на Общия съд (шести състав) от 27 септември 2012 г. — J/Парламент

(Дело T-160/10)

„Право на петиция — Петиция, отправена до Европейския парламент — Решение за оставяне без разглеждане — Жалба за отмяна — Задължение за мотивиране — Петиция, която не попада в областите на дейност на Съюза“

1.                     Жалба за отмяна — Правни основания — Съществено процесуално нарушение — Нарушение на задължението за мотивиране — Служебно разглеждане от съда (член 263 ДФЕС) (вж. точки 17 и 18)

2.                     Актове на институциите — Мотивиране — Задължение — Обхват — Решение на комисията по петициите на Парламента да остави петиция без разглеждане (членове 227 ДФЕС и 296 ДФЕС) (вж. точки 20—22 и 26—28)

3.                     Актове на институциите — Решение на комисията по петициите на Парламента да остави петиция без разглеждане — Петиция във връзка с твърдяно нарушение от държава членка на правото на собственост, закрепено в член 17 от Хартата на основните права — Петиция без връзка с прилагането на правото на Съюза — Основателност на решението за оставяне без разглеждане (членове 17 и 51 от Хартата на основните права на Европейския съюз) (вж. точки 30—32)

Предмет

Жалба за отмяна на решението на комисията по петициите на Европейския парламент от 2 март 2010 г. да остави без разглеждане петицията, отправена от жалбоподателя на 19 ноември 2009 г. (петиция № 1673/2009)

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г-н J да заплати съдебните разноски.

Top