EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CO0110

Определение на председателя на Съда от 19 юли 2012 г.
Tarif Akhras срещу Съвет на Европейския съюз.
Обжалване - Обезпечително производство.
Дело C-110/12 P(R).

European Court Reports 2012 -00000

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:507

Определение на председателя на Съда от 19 юли 2012 г. —
Akhras/Съвет

(Дело C‑110/12 P(R)

„Обжалване — Обезпечително производство — Ограничителни мерки срещу Сирия — Замразяване на финансови средства и икономически ресурси — Молба за спиране на изпълнението и постановяване на временни мерки — Липса на неотложност — Липса на значителна и непоправима вреда“

1.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Временни мерки — Условия за постановяване — Fumus boni juris — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Кумулативен характер — Ред за разглеждане и начин на проверка — Право на преценка на съдията по обезпечителното производство (членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд) (вж. точки 21—23)

2.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Молба за спиране на изпълнението, основана на разпоредбата, която предвижда последиците от съдебно решение за отмяна на регламент да се отчитат от датата на отхвърлянето на жалбата — Молба, която е неоснователна предвид липсата на посочената вреда (член 278 ДФЕС; член 60, втора алинея от Статута на Съда) (вж. точки 27 и 28)

3.                     Обжалване — Правни основания — Неправилна преценка на фактите — Недопустимост — Контрол на Съда върху преценката на фактите и доказателствата — Изключване, освен в случай на изопачаване на доказателствата (член 256 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда) (вж. точки 33 и 34)

4.                     Обезпечително производство — Спиране на изпълнението — Условия за постановяване — Неотложност — Значителна и непоправима вреда — Тежест на доказване — Вреда, причинена поради мерки за замразяване на финансови средства и икономически ресурси — Факти, въз основа на които може да се установи наличието на тази вреда (член 278 ДФЕС; член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд) (вж. точки 42—51)

5.                     Обезпечително производство — Условия за допустимост — Жалба — Изисквания за форма — Излагане на основанията, които обосновават вероятната основателност на иска или жалбата (членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 104, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд) (вж. точки 55 и 56)

6.                     Обезпечително производство — Производство — Възможност за изслушване на страните — Право на преценка на съдията по обезпечителното производство (членове 278 ДФЕС и 279 ДФЕС; член 105, параграф 2 от Процедурния правилник на Общия съд) (вж. точки 57—59)

Предмет

Жалба срещу Определение на председателя на Общия съд от 12 декември 2011 г. по дело T‑579/11 R, Akhras/Съвет, с което той отхвърля молбата за допускане на временни мерки и за спиране на изпълнението на Решение 2011/522/ОВППС на Съвета от 2 септември 2011 година за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 228, стр. 16), на Регламент (ЕС) № 878/2011 на Съвета от 2 септември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 442/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия (ОВ L 228, стр. 1), на Решение 2011/628/ОВППС на Съвета от 23 септември 2011 година за изменение на Решение 2011/273/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 247, стр. 17) и на Регламент (ЕС) № 1011/2011 на Съвета от 13 октомври 2011 година за изменение на Регламент № 442/2011 (ОВ L 269, стр. 18), доколкото тези актове се отнасят до жалбоподателя

Диспозитив

1)

Отхвърля жалбата.

2)

Осъжда г‑н Akhras да заплати съдебните разноски.

Top