Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2222R(01)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2222 на Комисията от 1 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 908/2014 по отношение на декларациите за разходите, уравняването по съответствие и съдържанието на годишните счетоводни отчети (ОВ L 316, 2.12.2015 г.)

OJ L 330, 16.12.2015, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EN, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, FI, SV)
OJ L 330, 16.12.2015, p. 55–55 (RO)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2222/corrigendum/2015-12-16/oj

16.12.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/55


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2222 на Комисията от 1 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 908/2014 по отношение на декларациите за разходите, уравняването по съответствие и съдържанието на годишните счетоводни отчети

( Официален вестник на Европейския съюз L 316 от 2 декември 2015 г. )

На страница 5 приложението се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Таблица образец, посочена в член 29, буква e)

Информацията по член 29, буква е) се предоставя по разплащателни агенции, като се използва следната таблица:

Нови случаи (1)

Стари случаи (2)

 

 

x

x

Разплащателна агенция

А

x

x

Фонд

B

x

x

Случай (стар/нов)

AA

x

 

Финансова година на разходите на произход

V1 (3)

x

 

Бюджетни кодове на разходите на произход

V2 (4)

x

x

Финансова година n

C

x

x

Парична единица

D

x

x

Идентификационен номер на случая

E

x

x

Идентификация по OLAF, ако е приложимо (5)

F

 

x

Случаят в регистъра на длъжниците ли е?

G

x

x

Идентификация на бенефициера

H

x

x

Приключена програма (само за ЕЗФРСР)

I

x

 

Дата на одобрението на контролния доклад или подобен документ, посочени в член 54, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

W

 

x

Бюджетна година на първоначалното установяване на нередност

J

x

 

Дата на искането за възстановяване

X

x

x

Обект на съдебно производство?

K

 

x

Първоначална сума за възстановяване

L

x

 

Първоначална сума за възстановяване (главница)

L1

x

 

Първоначална сума за възстановяване (лихва)

L2

x

 

Сума на главницата, чието възстановяване не е приключило към края на финансова година n-1

Y1

x

 

Лихва, чието възстановяване не е приключило към края на финансова година n-1

Y2

 

x

Обща сума след корекции (за целия период на възстановяване)

M

 

x

Обща възстановена сума (за целия период на възстановяване)

N

 

x

Сума, декларирана като несъбираема

O

x

 

Сума (главница), декларирана като несъбираема

O1

x

 

Сума (лихва), декларирана като несъбираема

O2

x

x

Финансова година на констатиране на невъзможността за възстановяване

P

x

x

Причина за невъзможността за възстановяване

Q

 

x

Коригирани суми (в рамките на бюджетната година n)

R

x

 

Коригирани суми (главница) (в рамките на бюджетната година n)

R1

x

 

Коригирани суми (лихва) (в рамките на бюджетната година n)

R2

x

 

Лихва (в рамките на бюджетната година n)

Z

 

x

Възстановени суми (в рамките на бюджетната година n)

S

x

 

Възстановени суми (главница) (в рамките на бюджетната година n)

S1

x

 

Възстановени суми (лихва) (в рамките на бюджетната година n)

S2

x

x

Текущо събираеми суми

T

x

 

Текущо събираеми суми (главница)

T1

x

 

Текущо събираеми лихви

T2

x

 

Сума, за която в края на финансовата година n се прилага правилото 50/50 по член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1306/2013

BB

x

x

Сума, която да се кредитира към бюджета на ЕС

U


(1)  Отнася се за случаи, докладвани с образеца в настоящото приложение след 2015 финансова година.

(2)  Отнася се за случаи, докладвани с образеца в настоящото приложение до 2014 финансова година включително.

(3)  Информация ще бъде представена в началото на финансовата 2016 година.

(4)  Информация ще бъде представена в началото на финансовата 2016 година.

(5)  Отнася се за референтните номера на OLAF (нотификационни номера по IMS).

„x“ означава, че колоната е приложима.“


Top