Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0735

Регламент за изпълнение (ЕС) № 735/2013 на Съвета от 30 юли 2013 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

OJ L 204, 31.7.2013, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 204, 31.7.2013, p. 15–16 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/735/oj

31.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 204/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 735/2013 НА СЪВЕТА

от 30 юли 2013 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 101/2011 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 101/2011 на Съвета от 4 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Тунис (1), и по-специално член 12, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 4 февруари 2011 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 101/2011.

(2)

Вписванията за трите лица в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011, следва да бъдат заменени и да бъдат представени нови основания за тяхното включване в списъка.

(3)

Приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 следва да се измени съответно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011 се изменя съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 юли 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  ОВ L 31, 5.2.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изброените по-долу вписвания в списъка на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, съдържащ се в приложение I към Регламент (ЕС) № 101/2011, се заменят със следните вписвания:

 

Имена

Идентификационни данни

Основания

1.

Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI

Гражданин на Тунис, роден в Sabha-Lybie на 7 януари 1980 г., син на Yamina SOUIEI, управителен директор, женен за Inès LEJRI, живее в Résidence de l’Étoile du Nord — suite B — 7th floor - apt. № 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Тунис, лична карта № 04524472.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебно разследване за съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (бивш главен изпълнителен директор на Société Tunisienne de Banque и бивш главен изпълнителен директор на Banque Nationale Agricole) с цел осигуряване на неоснователна облага за трета страна и причиняване на загуби за администрацията.

2.

Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI

Гражданин на Тунис, роден в Тунис на 2 декември 1981 г., син на Naïma BOUTIBA, женен за Nesrine BEN ALI, лична карта № 04682068.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебно разследване за оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (бившият президент Бен Али) с цел извличане на облага, пряко или непряко, за друго лице, за съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност (бившият президент Бен Али) с цел осигуряване на неоснователна облага за трета страна и причиняване на загуби за администрацията, както и за съучастие в злоупотреба с тунизийски публични парични средства от лице на публична длъжност (бившият президент Бен Али).

3.

Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB

Гражданин на Тунис, роден на 13 януари 1959 г., син на Leïla CHAIBI, женен за Dorsaf BEN ALI, главен изпълнителен директор, живее на rue du Jardin — Sidi Bousaid — Тунис, лична карта № 00400688.

Лице, срещу което тунизийските власти водят съдебно разследване за оказване на неправомерно влияние върху лице на публична длъжност (бившият президент Бен Али) с цел извличане на облага, пряко или непряко, за друго лице, както и за съучастие в злоупотреба със служебно положение от лице на публична длъжност с цел осигуряване на неоснователна облага за трета страна и причиняване на загуби за администрацията.


Top