EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0272

2013/272/ЕС: Решение на Европейския съвет от 22 май 2013 година относно броя на членовете на Европейската комисия

OJ L 165, 18.6.2013, p. 98–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 165, 18.6.2013, p. 63–63 (GA)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 310 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/272/oj

18.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 165/98


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

от 22 май 2013 година

относно броя на членовете на Европейската комисия

(2013/272/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 17, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

На заседанията си от 11—12 декември 2008 г. и 18—19 юни 2009 г. Европейският съвет отбеляза загрижеността на ирландския народ по отношение на Договора от Лисабон и във връзка с това прие, че ако Договорът от Лисабон влезе в сила, ще бъде взето решение в съответствие с необходимите правни процедури, според което Комисията ще продължи да включва по един гражданин от всяка държава членка.

(2)

Решението относно броя на членовете на Комисията следва да бъде прието своевременно и преди назначаването на Комисията, която трябва да поеме задълженията си на 1 ноември 2014 г.

(3)

Последиците от настоящото решение следва да бъдат обект на преглед,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Броят на членовете на Комисията, включително нейния председател и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, е равен на броя на държавите членки.

Член 2

Европейският съвет прави преглед на настоящото решение с оглед на неговото въздействие върху функционирането на Комисията достатъчно време преди назначаването на първата Комисия след датата на присъединяване на тридесетата държава членка или след назначаването на Комисията, която следва тази, която трябва да поеме задълженията си на 1 ноември 2014 г., като се приема по-ранната от двете дати.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от 1 ноември 2014 г.

Съставено в Брюксел на 22 май 2013 година.

За Европейския съвет

Председател

H. VAN ROMPUY


Top