Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0143R(01)

Поправка на Регламент (ЕС) № 143/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 г. за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали ( „REACH“ ) ( ОВ L 44, 18.2.2011 г. )

OJ L 49, 24.2.2011, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/143/corrigendum/2011-02-24/oj

24.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/52


Поправка на Регламент (ЕС) № 143/2011 на Комисията от 17 февруари 2011 г. за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“)

( Официален вестник на Европейския съюз L 44 от 18 февруари 2011 г. )

На страница 5 приложението се заменя със следния текст:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 се добавя следната таблица:

„Вписване №

Вещество

Характерно(и) свойство(а), посочено(и) в член 57

Преходни разпоредби

Освободени (категории) употреби

Периоди за преразглеждане

Краен срок за получаване на заявления (1)

Дата на забрана (2)

1.

5-терт-бутил-2,4,6-тринитро-м-ксилен

(Мускусен ксилен)

ЕО №: 201-329-4

CAS №: 81-15-2

vPvB

21 февруари 2013 г.

21 август 2014 г.

2.

4,4’-Диаминодифенилметан

(MDA)

ЕО №: 202-974-4

CAS №: 101-77-9

Канцерогенно

(категория 1B)

21 февруари 2013 г.

21 август 2014 г.

3.

Хексабромоциклододекан

(HBCDD)

ЕО №: 221-695-9,

247-148-4,

CAS №: 3194-55-6

25637-99-4

алфа-хексабромоциклододекан

CAS №

:

134237-50-6,

бета-хексабромоциклододекан

CAS №

:

134237-51-7

гама-хексабромоциклододекан

CAS №

:

134237-52-8

PBT

21 февруари 2014 г.

21 август 2015 г.

4.

Бис(2-етилхексил) фталат

(DEHP)

ЕО №: 204-211-0

CAS №: 117-81-7

Токсично за репродукцията

(категория 1B)

21 август 2013 г.

21 февруари 2015 г.

Употреби в първичната опаковка на лекарствени продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 726/2004, Директива 2001/82/ЕО и/или Директива 2001/83/ЕО.

 

5.

Бензил бутил фталат

(BBP)

ЕО №: 201-622-7

CAS №: 85-68-7

Токсично за репродукцията

(категория 1B)

21 август 2013 г.

21 февруари 2015 г.

Употреби в първичната опаковка на лекарствени продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 726/2004, Директива 2001/82/ЕО и/или Директива 2001/83/ЕО.

 

6.

Дибутил фталат

(DBP)

ЕО №: 201-557-4

CAS №: 84-74-2

Токсично за репродукцията

(категория 1B)

21 август 2013 г.

21 февруари 2015 г.

Употреби в първичната опаковка на лекарствени продукти, включени в обхвата на Регламент (ЕО) № 726/2004, Директива 2001/82/ЕО и/или Директива 2001/83/ЕО.

 


(1)  Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(2)  Датата, посочена в член 58, параграф 1, буква в), подточка i) от Регламент (ЕО) № 1907/2006.“ “


Top