Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0987R(02)

Поправка на Регламент (ЕО) № 987/2008 на Комисията от 8 октомври 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложения IV и V ( ОВ L 268, 9.10.2008 г. )

OJ L 260, 2.10.2010, p. 22–23 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/987/corrigendum/2010-10-02/2/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

2.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 260/22


Поправка на Регламент (ЕО) № 987/2008 на Комисията от 8 октомври 2008 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложения IV и V

( Официален вестник на Европейския съюз L 268 от 9 октомври 2008 г. )

1.

На страница 14 в съображение 5, второ изречение:

вместо:

„магнезиев окис (периклаз)“

да се чете:

„магнезиев окис“.

2.

На страница 17 в приложение I, вписване относно EINECS № 248-027-9:

вместо:

„D-глуцитолмоностеарат“

да се чете:

„D-глуцитол моностеарат“.

3.

На страница 17 в приложение I, вписване относно EINECS № 266-948-4:

вместо:

„триалкилглицериди“

да се чете:

„триалкил глицериди“.

4.

На страница 17 в приложение I, вписване относно EINECS № 270-312-1:

вместо:

„ненаситени алкил“

да се чете:

„ненаситени алкил-“.

5.

На страница 18 в приложение II, точка 1:

вместо:

„действието“

да се чете:

„въздействието“.

6.

На страница 18 в приложение II, точка 4, буква а):

вместо:

„корозионен инхибитор“

да се чете:

„инхибитор на корозията“.

7.

На страница 18 в приложение II, точка 4, буква а):

вместо:

„утаечен инхибитор“

да се чете:

„инхибитор на утаяването“.

8.

На страница 18 в приложение II, точка 4, буква а):

вместо:

„изолатор“

да се чете:

„секвестерант“.

9.

На страница 18 в приложение II, точка 4, буква б):

вместо:

„специфични физикохимични свойства“

да се чете:

„специфична физикохимична характеристика“.

10.

На страница 18 в приложение II, точка 7:

вместо:

„обогатени руди“

да се чете:

„рудни концентрати“.

11.

На страница 18 в приложение II, точка 10:

вместо:

„циментен клинкер“

да се чете:

„циментов клинкер“.

12.

На страница 18 в приложение II, точка 10:

вместо:

„магнезиев окис (периклаз)“

да се чете:

„магнезиев окис“.

13.

На страница 19 в приложение II, точка 11:

вместо:

„най-ниските приложими пределни стойности“

да се чете:

„най-ниската от приложимите пределни стойности“.

14.

На страница 19 в приложение II, точка 11:

вместо:

„Стъкло и керамични фрити.“

да се чете:

„Стъкло, керамични фрити.“


Top