Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0107

Решение на Съвета от 22 декември 2003 година за сключване на допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и държавите-членки, от една страна, и Румъния, от друга, за определяне на приложимите разпоредби при обмена на някои видове риба и рибни продукти

OJ L 32, 5.2.2004, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 16 - 16
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 16 - 16
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 16 - 16
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 16 - 16
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 16 - 16
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 16 - 16
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 16 - 16
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 16 - 16
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 16 - 16
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 133 - 133
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 010 P. 33 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/107(1)/oj

04/ 07

BG

Официален вестник на Европейския съюз

133


32004D0107


L 032/11

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 22 декември 2003 година

за сключване на допълнителен протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и държавите-членки, от една страна, и Румъния, от друга, за определяне на приложимите разпоредби при обмена на някои видове риба и рибни продукти

(2004/107/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133, във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предпожението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Желателно е към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и държавите-членки, от една страна, и Румъния, от друга (1), да се добави допълнителен протокол, определящ преференциалните условия за внос в Европейската общност на някои видове риба и рибни продукти от Румъния, и за вноса в Румъния на някои видове риба и рибни продукти от Европейската общност.

(2)

За тази цел е необходимо към Европейското споразумение да се добави нов протокол, определящ разпоредбите, приложими към обмена на някои видове риба и рибни продукти.

(3)

Необходимо е да се одобри протоколът,

РЕШИ:

Член 1

Допълнителният протокол към Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и държавите-членки, от една страна, и Румъния, от друга, определящ условията за обмен на някои видове риба и рибни продукти, се одобрява от името на Европейската общност.

Текстът на допълнителния протокол е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета нотифицира румънското правителство за приемането на протокола от Европейската общност съгласно член 4 от него.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2003 година.

За Съвета

Председател

A. MATTEOLI


(1)  ОВ L 357, 31.12.1994 г., стр. 2.


Top