EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2285R(04)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2285 на Комисията от 14 декември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на списъка на вредителите, забраните и изискванията за въвеждането и движението на територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти и за отмяна на решения 98/109/ЕО и 2002/757/ЕО и на Регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/885 и (ЕС) 2020/1292 (Официален вестник на Европейския съюз L 458 от 22 декември 2021 г.)

C/2023/3314

OB L 132, 17.5.2023, p. 91–91 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2285/corrigendum/2023-05-17/oj

17.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/91


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2285 на Комисията от 14 декември 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 по отношение на списъка на вредителите, забраните и изискванията за въвеждането и движението на територията на Съюза на растения, растителни продукти и други обекти и за отмяна на решения 98/109/ЕО и 2002/757/ЕО и на Регламенти за изпълнение (ЕС) 2020/885 и (ЕС) 2020/1292

( Официален вестник на Европейския съюз L 458 от 22 декември 2021 г. )

Навсякъде в текста

вместо:

„неевропейски изолати“

да се чете:

„изолати извън ЕС“.

Навсякъде в текста

вместо:

„европейски изолати“

да се чете:

„изолати от ЕС“.

На страница 174 в съображение 6, първото изречение

вместо:

„неевропейските изолати“

да се чете:

„изолатите извън ЕС“.

На страница 243 в приложението, точка 7, буква б), с която се заменя точка 4 от приложение VIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072, в таблицата, трета колона, буква в), подточка iii):

вместо:

„неевропейските изолати на вирусите по картофите S, X и Potato leafroll virus“

да се чете:

„изолатите извън ЕС от картофените вируси S, X и Potato leafroll virus“.


Top