EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2072R(09)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 година за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията (Официален вестник на Европейския съюз L 319 от 10 декември 2019 г.)

C/2023/3316

OB L 132, 17.5.2023, p. 90–90 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2072/corrigendum/2023-05-17/oj

17.5.2023   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/90


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 година за установяване на еднакви условия за изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията, за отмяна на Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията

( Официален вестник на Европейския съюз L 319 от 10 декември 2019 г. )

На страница 34 в приложение IV, част Г, в таблицата, раздел „Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми“, първа колона, седми ред

вместо:

Citrus tristeza virus [CTV000] (изолиран в ЕС)“

да се чете:

Citrus tristeza virus [CTV000] (изолати от ЕС)“.

На страница 49 в приложение IV, част Й, в таблицата, раздел „Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми“, първа колона, пети ред

вместо:

Citrus tristeza virus [CTV000] (изолиран в ЕС)“

да се чете:

Citrus tristeza virus [CTV000] (изолати от ЕС)“.

На страница 67 в приложение V, част В, в таблицата, раздел „Вируси, вироиди, вирусоподобни заболявания и фитоплазми“, първа колона, втори ред

вместо:

Citrus tristeza virus (изолирани в ЕС)“

да се чете:

Citrus tristeza virus (изолати от ЕС)“.


Top