EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2035R(03)

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията от 28 юни 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене (Официален вестник на Европейския съюз L 314 от 5 декември 2019 г.)

C/2020/3735

OJ L 191, 16.6.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 191, 16.6.2020, p. 3–3 (HR, LT)
OJ L 191, 16.6.2020, p. 3–8 (DA)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/corrigendum/2020-06-16/oj

16.6.2020   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 191/3


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2019/2035 на Комисията от 28 юни 2019 г. за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

( Официален вестник на Европейския съюз L 314 от 5 декември 2019 г. )

1.

На страница 116, в съображение 4 първото изречение

вместо:

„Въпреки че определените в настоящия регламент правила за допълнение следва да се прилагат за всички отглеждани сухоземни животни, съществуват някои популации от коне, които се отглеждат в диви или полудиви условия в определени райони в Съюза и не зависят изцяло от човешкия контрол за своето оцеляване и размножаване; поради това установените в настоящия регламент изисквания за проследимост не могат да бъдат приложени изцяло за тези животни.“

да се чете:

„Въпреки че определените в настоящия регламент правила за допълнение следва да се прилагат за всички отглеждани сухоземни животни, съществуват някои популации от коне, които се отглеждат в полудиви условия в определени райони в Съюза и не зависят изцяло от човешкия контрол за своето оцеляване и размножаване; поради това установените в настоящия регламент изисквания за проследимост не могат да бъдат приложени изцяло за тези животни.“

2.

На страница 129, в член 15 буква а)

вместо:

„а)

въвеждат необходимите мерки за извършване на ветеринарни следкланични прегледи в подходящи съоръжения в обекта или в лаборатория;“

да се чете:

„а)

въвеждат необходимите мерки за извършване на ветеринарни постмортални прегледи в подходящи съоръжения в обекта или в лаборатория;“.

3.

На страница 130, в член 17 буква а)

вместо:

„а)

въвеждат необходимите мерки за извършване на ветеринарни следкланични прегледи в подходящи съоръжения в животновъдния обект или в лаборатория;“

да се чете:

„а)

въвеждат необходимите мерки за извършване на ветеринарни постмортални прегледи в подходящи съоръжения в животновъдния обект или в лаборатория;“.

4.

На страница 146, в член 61, параграф 1 уводното изречение

вместо:

„1.

Чрез дерогация от разпоредбите на член 58, параграф 2, буква а) компетентният орган може да разреши използването на опростен метод за идентификация на еднокопитни животни, които са предназначени за придвижване до кланица и за които не е издаден уникален доживотен идентификационен документ в съответствие с член 67, параграф 1, при условие че:“

да се чете:

„1.

Чрез дерогация от разпоредбите на член 58, параграф 1 компетентният орган може да разреши използването на опростен метод за идентификация на еднокопитни животни, които са предназначени за придвижване до кланица и за които не е издаден уникален доживотен идентификационен документ в съответствие с член 110, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429, при условие че:“.

5.

На страница 146, в член 61 параграф 2

вместо:

„2.

Чрез дерогация от разпоредбите на член 58, параграф 2, буква а), по искане на оператора, отглеждащ еднокопитното животно, компетентният орган може да издаде временен идентификационен документ за периода, през който идентификационният документ, издаден в съответствие с член 67, параграф 1, е предаден на този компетентен орган с цел да бъдат актуализирани идентификационните данни в посочения документ.“

да се чете:

„2.

Чрез дерогация от разпоредбите на член 58, параграф 1, буква б), по искане на оператора, отглеждащ еднокопитното животно, компетентният орган може да издаде временен идентификационен документ за периода, през който идентификационният документ, издаден в съответствие с член 110, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/429 или с член 67 или 68 от настоящия регламент, е предаден на този компетентен орган с цел да бъдат актуализирани идентификационните данни в посочения документ.“


Top