EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2226R(03)

Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L 327, 9.12.2017 г.)

ST/13187/2018/INIT

OJ L 117, 3.5.2019, p. 13–13 (BG, ES, ET, GA, HR, MT, NL, PL, RO, SK, SL)
OJ L 117, 3.5.2019, p. 14–15 (EL)
OJ L 117, 3.5.2019, p. 14–14 (CS, EN, HU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2226/corrigendum/2019-05-03/oj

3.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 117/13


Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011

( Официален вестник на Европейския съюз L 327 от 9 декември 2017 г. )

На страница 70, член 61, точка 6, нов член 18, параграф 4, първа алинея, буква а) от Регламент (EО) № 767/2008

вместо:

„… посочени в член 9, параграфи 2 и 4;“

да се чете:

„… посочени в член 9, точки 2 и 4;“.

На страница 70, член 61, точка 6, нов член 18, параграф 5, буква а) от Регламент (EО) № 767/2008:

вместо:

„… посочени в член 9, параграфи 2 и 4;“

да се чете:

„… посочени в член 9, точки 2 и 4;“.

На страница 71, член 61, точка 8, нов член 19а, параграф 5, буква а) от Регламент (EО) № 767/2008:

вместо:

„… посочени в член 9, параграфи 2 и 4;“

да се чете:

„… посочени в член 9, точки 2 и 4;“.


Top