EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0844R(01)

Поправка на Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (ОВ L 141, 28.5.2016 г.)

C/2016/4440

OJ L 193, 19.7.2016, p. 117–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/844/corrigendum/2016-07-19/oj

19.7.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/117


Поправка на Директива (ЕС) 2016/844 на Комисията от 27 май 2016 г. за изменение на Директива 2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби

( Официален вестник на Европейския съюз L 141 от 28 май 2016 г. )

На страница 55 таблица 5.1(а) в точка 2), буква з) от приложението, с което се изменя приложение I към Директива 2009/45/ЕО,

вместо:

„Таблица 5.1(а)

Противопожарна цялост на вертикалните прегради, отделящи прилежащи помещения

Помещения

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Пунктове за управление

(1)

A-0д

A-0

60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Коридори

(2)

 

Cд

B-0д

A-0д

B-0д

B-0д

A-60

A-15

A-60

A-15

A-0г

*

A-30

Жилищни помещения

(3)

 

 

Cд

A-0д

B-0e

B-0д

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0г

*

A-30

A-0г

Стълбища

(4)

 

 

 

A-0д

B-0д

A-0д

B-0д

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0г

*

A-30

Сервизни помещения (ниска опасност)

(5)

 

 

 

 

Cд

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Машинни отделения категория А

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Други машинни отделения

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0б

A-0

A-0

*

A-0

Багажни отделения

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Сервизни помещения (висока опасност)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0б

*

A-30

Открити палуби

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Помещения от специални категории и ро-ро помещения

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30“

да се чете:

„Таблица 5.1(а)

Противопожарна цялост на вертикалните прегради, отделящи прилежащи помещения

Помещения

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Пунктове за управление

(1)

A-0в

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

A-60

Коридори

(2)

 

Cд

B-0д

A-0а

B-0д

B-0д

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0г

*

A-30

Жилищни помещения

(3)

 

 

Cд

A-0а

B-0д

B-0д

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0г

*

A-30

A-0г

Стълбища

(4)

 

 

 

A-0а

B-0д

A-0а

B-0д

A-60

A-0

A-0

A-15

A-0г

*

A-30

Сервизни помещения (ниска опасност)

(5)

 

 

 

 

Cд

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Машинни отделения категория А

(6)

 

 

 

 

 

*

A-0

A-0

A-60

*

A-60

Други машинни отделения

(7)

 

 

 

 

 

 

A-0б

A-0

A-0

*

A-0

Багажни отделения

(8)

 

 

 

 

 

 

 

*

A-0

*

A-0

Сервизни помещения (висока опасност)

(9)

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0б

*

A-30

Открити палуби

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-0

Помещения от специални категории

(11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-30“

На страница 56 таблица 5.2(а) в точка 2), буква и) от приложението, с което се изменя приложение I към Директива 2009/45/ЕО,

вместо:

„Таблица 5.2(а)

Противопожарна цялост на палуби, отделящи прилежащи помещения

Помещения под↓

Помещения → над

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Пунктове за управление

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Коридори

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Жилищни помещения

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0г

Стълбища

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Сервизни помещения (ниска опасност)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Машинни отделения категория А

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60е

A-30

A-60

*

A-60

Други машинни отделения

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Багажни отделения

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Сервизни помещения (висока опасност)

(9)

A-60

A-30

A-0г

A-30

A-0г

A-30

A-0г

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Открити палуби

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Помещения от специални категории и ро-ро помещения

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0г

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30“

да се чете:

„Таблица 5.2(а)

Противопожарна цялост на палуби, отделящи прилежащи помещения

Помещение подПомещение над

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

Пунктове за управление

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-60

Коридори

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Жилищни помещения

(3)

A-60

A-0

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

A-0г

Стълбища

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Сервизни помещения (ниска опасност)

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-0

Машинни отделения категория А

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60е

A-30

A-60

*

A-60

Други машинни отделения

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

A-0

Багажни отделения

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

A-0

Сервизни помещения (висока опасност)

(9)

A-60

A-30

A-0г

A-30

A-0г

A-30

A-0г

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

A-30

Открити палуби

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A-0

Помещения от специални категории

(11)

A-60

A-30

A-30

A-0г

A-30

A-0

A-60

A-0

A-0

A-30

A-0

A-30“

На страница 61 в точка 2, буква л) от приложението, с която се изменя точка 7 от правило 9а от приложение I към Директива 2009/45/ЕО,

вместо:

„.7   Вентилационни системи за перални помещения на пътнически кораби, превозващи повече от 36 пътници

Изпускателните тръби от пералните и сушилните помещения от категория 13, определени в правило II-2/Б/.2.2, се оборудват със:“

да се чете:

„.7   Вентилационни системи за перални помещения на пътнически кораби, превозващи повече от 36 пътници

Изпускателните тръби от пералните и сушилните помещения от категория 13, определени в правило II-2/Б/4.2.2, се оборудват със:“


Top