EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D0025

Решение (ЕС) 2015/1195 на Европейската централна банка от 2 юли 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/25)

OJ L 193, 21.7.2015, p. 133–133 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1195/oj

21.7.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 193/133


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1195 НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 юли 2015 година

за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/25)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 33 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/10) (1) се създава програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (наричана по-долу „ПЗАПС“). Необходимо е в Решение (ЕС) 2015/298 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/57) (2) да бъдат установени разпоредби относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ от ПЗАПС.

(2)

Поради това Решение (ЕС) 2015/298 (ЕЦБ/2014/57) следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Изменение

Член 1, буква г) от Решение (ЕС) 2015/298 (ЕЦБ/2014/57) се заменя със следното:

„г)

„доход на ЕЦБ от ценни книжа“ е нетният доход, който се получава от закупени от ЕЦБ ценни книжа: i) по ППЦК съгласно Решение ЕЦБ/2010/5; ii) по ПЗОО3 съгласно Решение ЕЦБ/2014/40; iii) по ПЗОАЦК съгласно Решение ЕЦБ/2014/45; и iv) по програмата за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ПЗАПС) съгласно Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка (ЕЦБ/2015/10) (3).

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено във Франкфурт на Майн на 2 юли 2015 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  Решение (ЕС) 2015/774 на Европейската централна банка от 4 март 2015 г. относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10) (ОВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20).

(2)  Решение (ЕС) 2015/298 на Европейската централна банка от 15 декември 2014 г. относно междинното разпределяне на дохода на Европейската централна банка (ЕЦБ/2014/57) (ОВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 24).


Top