EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1286R(04)

Поправка на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП) (ОВ L 352, 9.12.2014 г.)

OJ L 114, 4.5.2018, p. 39–39 (BG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1286/corrigendum/2018-05-04/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

4.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 114/39


Поправка на Регламент (ЕС) № 1286/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (ПИПДОЗИП)

( Официален вестник на Европейския съюз L 352 от 9 декември 2014 г. )

1.

На страница 9, член 4, точка 2

вместо:

„2)

„основаващ се на застраховане инвестиционен продукт“ е застрахователен продукт, който предлага падеж или откупна стойност, които са изцяло или частично изложени, пряко или непряко, на колебанията на пазара;“

да се чете:

„2)

„основаващ се на застраховане инвестиционен продукт“ е застрахователен продукт, който предлага стойност на падеж или откупна стойност, които са изцяло или частично изложени, пряко или непряко, на колебанията на пазара;“.

2.

На страница 11, член 8, параграф 3, буква в), подточка iv)

вместо:

„iv)

ако ПИПДОЗИП предлага застрахователни премии — подробна информация за тези застрахователни премии, в т.ч. обстоятелствата, при които те биха били задействани;“

да се чете:

„iv)

ако ПИПДОЗИП предлага застрахователни обезщетения — подробна информация за тези застрахователни обезщетения, в т.ч. обстоятелствата, при които те биха били задействани;“.


Top