EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1219

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1219/2014 на Комисията от 13 ноември 2014 година за изменение на приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 по отношение на списъка с територии и трети държави Текст от значение за ЕИП

OJ L 329, 14.11.2014, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1219/oj

14.11.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 329/23


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1219/2014 НА КОМИСИЯТА

от 13 ноември 2014 година

за изменение на приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 по отношение на списъка с територии и трети държави

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003 (1), и по-специално член 13, параграфи 1 и 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1160/2014 на Комисията (2) бившата югославска република Македония бе включена в списъка в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(2)

Вследствие на влизането в сила на Регламент (ЕС) № 576/2013, който отменя и заменя Регламент (ЕО) № 998/2003, считано от 29 декември 2014 г., от същата дата държавите и териториите, изброени в част В от приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003, ще фигурират в списъка в част 2 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията (4).

Поради това следва бившата югославска република Македония да бъде включена в списъка в част 2 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013.

(3)

От съображения за яснота и за да се вземат предвид разпоредбите на Договора за присъединяването на Хърватия и на Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет (5), е целесъобразно да се изменят част 1 и част 2 от приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 и да се замени изцяло приложение II към посочения регламент.

(4)

Поради това Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 се заменя с текста в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 29 декември 2014 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 13 ноември 2014 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 1160/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на трети страни и територии (ОВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 17).

(3)  Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1).

(4)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 577/2013 на Комисията от 28 юни 2013 г. за образците на идентификационни документи за движение с нетърговска цел на кучета, котки и порове, създаването на списък с територии и трети държави и изискванията за формата, оформлението и езика на декларациите за удостоверяване на съответствие с някои условия, предвидени в Регламент (ЕС) № 576/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 109).

(5)  Решение 2012/419/ЕС на Европейския съвет от 11 юли 2012 г. за изменение на статута на Майот по отношение на Европейския съюз (ОВ L 204, 31.7.2012 г., стр. 131).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на териториите и третите държави, посочени в член 13 от Регламент (ЕС) № 576/2013

ЧАСТ 1

Списък на териториите и третите държави, посочени в член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 576/2013

Код по ISO

Територия или трета държава

AD

Андора

CH

Швейцария

FO

Фарьорски острови

GI

Гибралтар

GL

Гренландия

IS

Исландия

LI

Лихтенщайн

MC

Монако

NO

Норвегия

SM

Сан Марино

VA

град държава Ватикан

ЧАСТ 2

Списък на териториите и третите държави, посочени в член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 576/2013

Код по ISO

Територия или трета държава

Включени територии

AC

Остров Възнесение

 

AE

Обединени арабски емирства

 

AG

Антигуа и Барбуда

 

AR

Аржентина

 

AU

Австралия

 

AW

Аруба

 

BA

Босна и Херцеговина

 

BB

Барбадос

 

BH

Бахрейн

 

BM

Бермуда

 

BQ

Бонер, Синт Еустациус и Саба

 

BY

Беларус

 

CA

Канада

 

CL

Чили

 

CW

Кюрасао

 

FJ

Фиджи

 

FK

Фолкландски острови

 

HK

Хонконг

 

JM

Ямайка

 

JP

Япония

 

KN

Сейнт Китс и Невис

 

KY

Кайманови острови

 

LC

Сейнт Лусия

 

MS

Монтсерат

 

MK

бивша югославска република Македония

 

MU

Мавриций

 

MX

Мексико

 

MY

Малайзия

 

NC

Нова Каледония

 

NZ

Нова Зеландия

 

PF

Френска Полинезия

 

PM

Сен Пиер и Микелон

 

RU

Русия

 

SG

Сингапур

 

SH

Света Елена

 

SX

Синт Мартен

 

TT

Тринидад и Тобаго

 

TW

Тайван

 

US

Съединени американски щати

AS — Американска Самоа

GU — Гуам

MP — Северни Мариански острови

PR — Пуерто Рико

VI — Американски Вирджински острови“

VC

Сейнт Винсънт и Гренадини

 

VG

Британски Вирджински острови

 

VU

Вануату

 

WF

Уолис и Футуна

 


Top