EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0958

Решение на Съвета от 19 декември 2006 година относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно ревизирането на Споразумението за взаимното признаване във връзка с оценката на съответствието между Европейската общност и Конфедерация Швейцария

OB L 386, 29.12.2006, p. 50–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PT, SK, SL, FI, SV)
OB L 200M, 1.8.2007, p. 598–598 (MT)

Този документ е публикуван в специално издание (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/958/oj

Related international agreement

32006D0958Официален вестник n° L 386 , 29/12/2006 стр. 0050 - 0050
Официален вестник n° L 200 , 01/08/2007 стр. 0598 - 0598


Решение на Съвета

от 19 декември 2006 година

относно сключването на Споразумение между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно ревизирането на Споразумението за взаимното признаване във връзка с оценката на съответствието между Европейската общност и Конфедерация Швейцария

(2006/958/EО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1) Комисията договори от името на Общността споразумение с Конфедерация Швейцария относно ревизирането на Споразумението за взаимното признаване във връзка с оценката на съответствието между Европейската общност и Конфедерация Швейцария.

(3) Споразумението следва да се одобри,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно ревизирането на Споразумението за взаимното признаване във връзка с оценката на съответствието между Европейската общност и Конфедерация Швейцария се одобрява от името на Общността.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

С настоящото решение председателят на Съвета се упълномощава да посочи лицето/лицата, оправомощено/и да подпише/ат споразумението, с което да се обвърше Общността.

Член 3

Председателят на Съвета се упълномощава да посочи лицето/лицата, оправомощено/и да предадат от името на Европейската общност диплмотическата нота, предвидена в член 2 от споразумението.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2006 година.

За Съвета

Председател

J. Korkeaoja

--------------------------------------------------

Top