EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0384

Решение на Съвета и на Комисията от 19 април 2000 година относно сключването на Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна

OJ L 147, 21.6.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 17 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 17 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 69 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/384/oj

11/ 21

BG

Официален вестник на Европейския съюз

17


32000D0384


L 147/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 19 април 2000 година

относно сключването на Евро-Средиземноморско споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна

(2000/384/ЕО, ЕОВС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, и по-специално член 95 от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 310 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, второ изречение и член 310, параграф 3, втора алинея от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

след консултация с Консултативния комитет и единодушното съгласие на Съвета,

като взеха предвид съгласието на Европейския парламент (1),

като имат предвид, че:

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, подписано в Брюксел на 20 ноември 1995 г., следва да се одобри,

РЕШИХА:

Член 1

Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и държавата Израел, от друга страна, приложените протоколи, както и приложените към заключителния акт декларации, се одобряват от името на Европейската общност и Европейската общност за въглища и стомана.

Текстовете, посочени в първи параграф, са приложени към настоящото решение.

Член 2

1.   Позицията, която Общността трябва да приеме в рамките на Съвета за асоцииране и Комитета по асоцииране, се определя от Съвета по предложение на Комисията или, в краен случай, от Комисията, всеки път в съответствие със съответните разпоредби на договорите за създаване на Европейската общност и на Европейската общност за въглища и стомана.

2.   Съгласно член 68 от Споразумението, председателят на Съвета председателства Съвета за асоцииране и представя становището на общността. Представител на председателството на Съвета председателства Асоциативния комитет, в съответствие с член 71 от Споразумението, и представя позицията на Общността.

Член 3

Председателят на Съвета представя нотификацията, предвидена в член 85 от Споразумението, от името на Общността. Председателят на Комисията представя такава нотификация от името на Европейската общност за въглища и стомана.

Съставено в Брюксел на 19 април 2000 година.

За Съвета

Председател

L. CAPOULAS SANTOS

За Комисията

Председател

R. PRODI


(1)  ОВ C 78, 18.3.1996 г., стр. 12.


Top