EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0083R(03)

Поправка на Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки ( ОВ L 316, 31.10.1992 г. ) (Специално издание 2007 г., глава 9, том 1)

OJ L 60, 4.3.2015, p. 70–70 (BG, LT, SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/83/corrigendum/2015-03-04/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

4.3.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/70


Поправка на Директива 92/83/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 година за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки

( Официален вестник на Европейските общности L 316 от 31 октомври 1992 г. )

(Специално издание 2007 г., глава 9, том 1)

На страница 156 в член 20, трето тире

вместо:

„—

продукти, съдържащи спирт за хранителни цели, независимо дали е в разтворено състояние.“

да се чете:

„—

спиртни напитки, съдържащи продукти, независимо дали в разтворено състояние или не.“

.


Top