EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31958R0001(01)

Регламент № 1 относно определянето на езиковия режим на Европейската общност за атомна енергия

OJ 17, 6.10.1958, p. 401–402 (DE, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 10 - 10
Portuguese special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 10 - 10
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 16
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 001 P. 16 - 16
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 5 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 3 - 4

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1958/1(2)/oj

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

01/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

5


31958R0001(01)


P 017/401

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕГЛАМЕНТ № 1

относно определянето на езиковия режим на Европейската общност за атомна енергия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

като взе предвид член 190 от Договора, по силата на който Съветът единодушно постановява и определя езиковия режим на Общността, без да се нарушават разпоредбите, предвидени в Правилника на Съда,

като има предвид, че всеки от четирите езика, на които е изготвен Договорът, се признават за официални в една или няколко държави-членки на Общността,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Официалните и работните езици на институциите в Общността са италиански немски, нидерландски, и френски,

Член 2

Текстовете, адресирани до институциите от страна на държава-членка или от лице, попадащо под юрисдикцията на държава-членка, по избор се изготвят от подателя на един от официалните езици. Отговорът се изготвя на същия език.

Член 3

Текстовете, адресирани от институциите до държава-членка или до лице, попадащо под юрисдикцията на държава-членка, се изготвят на езика на тази държава.

Член 4

Регламентите и другите общи текстове се изготвят на четирите официални езика.

Член 5

Официален вестник на Общността се издава на четирите официални езика.

Член 6

Институциите могат да определят начините за прилагане на този езиков режим във вътрешните се правилници.

Член 7

Езиковият режим в процедурата на Съда на Европейската общност се определя в неговия процесуален правилник.

Член 8

Когато в държава-членка има няколко официални езика, по молба на заинтересуваната държава, ще се използва езикът, определен съгласно общите правила, произтичащи от законодателството на тази държава.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 15 април 1958 година.

За Съвета

Председател

R. MOTZ


Top