EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0356

2012/356/ЕС: Решение № 1/2012 на Съвета на министрите АКТБ—ЕС от 15 юни 2012 година по отношение на преразглеждането на реда и условията за финансиране на инвестиции (глава 1 от приложение II към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС)

OJ L 174, 4.7.2012, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/356/oj

4.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 174/27


РЕШЕНИЕ № 1/2012 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕС

от 15 юни 2012 година

по отношение на преразглеждането на реда и условията за финансиране на инвестиции (глава 1 от приложение II към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС)

(2012/356/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕС,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна (1), така както последно е изменено (наричано по-нататък „Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“), и по-специално член 100 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6б от приложение II към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС беше извършена междинна оценка на използването на АКТБ Инструмента за инвестиции и на собствените ресурси на Европейската инвестиционна банка в региона на АКТБ. Една от представените в междинната оценка препоръки беше да се обезпечат допълнителни безвъзмездни средства за техническа помощ.

(2)

Като се вземат предвид резултатите от междинната оценка следва да се повиши от 10 % на 15 % частта от пакета, предназначена за лихвени субсидии, които могат да бъдат използвани за техническа помощ по проекти, както е предвидено в член 1, параграф 3 и член 2, параграф 9 от приложение II към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение II към Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС се изменя, както следва:

1)

В член 1 параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Лихвените субсидии могат да се капитализират или да се използват във вид на безвъзмездни средства. Размерът на лихвената субсидия, изчислена по отношение на стойността ѝ по време на изплащане на заема, се осигурява по перото за лихвена субсидия, посочено в приложение Iб, параграф 2, буква в), и се изплаща пряко на Банката. До 15 % от това перо за лихвени субсидии могат също да бъдат използвани за осигуряване на техническа помощ по проекти в държавите от АКТБ.“

2)

В член 2 параграф 9 се заменя със следното:

„9.   Лихвените субсидии могат да се капитализират или да се използват във вид на безвъзмездни средства. До 15 % от този бюджет за лихвени субсидии могат да бъдат използвани за осигуряване на техническа помощ по проекти в държавите от АКТБ.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Порт Вила на 15 юни 2012 година.

За Съвета на министрите АКТБ—ЕС

Председател

A. BAPTISTE


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.


Top