EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004A0430(04)

Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Обединените мексикански щати относно изменение на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Обединените мексикански щати относно взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки

OJ L 144, 30.4.2004, p. 67–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 290 - 299
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 290 - 299
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 290 - 299
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 290 - 299
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 290 - 299
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 290 - 299
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 290 - 299
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 290 - 299
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 290 - 299
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 056 P. 257 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 056 P. 257 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 218 -

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/387/oj

03/ 56

BG

Официален вестник на Европейския съюз

257


22004A0430(04)


L 144/67

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА

между Европейската общност и Обединените мексикански щати относно изменение на приложение I към Споразумението между Европейската общност и Обединените мексикански щати относно взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки

Брюксел, … 2004 година

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на срещите свързани с някои технически адаптации, проведени на 27 май 1997 г. съгласно член 18 от Споразумението между Европейската общност и Обединените мексикански щати за взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки, които предвиждат, че договарящите се страни могат по взаимно съгласие да изменят настоящото споразумение.

Както бяхте вече информиран, разширяването на Европейския съюз ще настъпи на 1 май 2004 г. Поради това в този контекст е необходимо да се направят някои технически адаптации в приложение I към гореупоменатото споразумение с цел да се включи признаването и защитата на обозначенията на спиртните напитки на новите държави-членки с оглед прилагането им от страните по споразумението, считано от 1 май 2004 г.

Вследствие от това имам честта да предложа приложение I към Споразумението между Европейската общност и Обединените мексикански щати за взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки да бъде заменено с приложението към настоящото решение, считано от 1 май 2004 г. при условие на влизането в сила от същата дата на Договора за присъединяване на Чешката Република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите дали Вашето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.

Моля приемете моите най-дълбоки почитания.

От името на Европейската общност

Брюксел, … 2004 г.

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо от (дата) със следното съдържание:

„Имам честта да се позова на срещите свързани с някои технически адаптации, проведени на 27 май 1997 г. съгласно член 18 от Споразумението между Европейската общност и Обединените мексикански щати за взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки, които предвиждат при наличието на взаимно съгласие договарящите се страни да могат да изменят настоящото споразумение.

Както бяхте вече информиран, разширяването на Европейския съюз ще настъпи на 1 май 2004 г. Поради това в този контекст е необходимо да се направят някои технически адаптации в приложение I към гореупоменатото споразумение с цел да се включи признаването и защитата на обозначенията на спиртните напитки на новите държави-членки с оглед прилагането им от страните по споразумението, считано от 1 май 2004 г.

Вследствие от това имам честта да предложа приложение I към Споразумението между Европейската общност и Обединените мексикански щати за взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки, да бъде заменено с приложението към настоящото решение, считано от 1 май 2004 г. при условие на влизането в сила от същата дата на Договора за присъединяване на Чешката Република, Естония, Кипър, Латвия, Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия към Европейския съюз.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите дали Вашето правителство е съгласно със съдържанието на настоящото писмо.“

Имам честта да Ви информирам, че Обединените мексикански щати са съгласни със съдържанието на Вашето писмо.

Моля приемете моите най-високи почитания.

От името на Обединените мексикански щати

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

към Споразумението между Европейската общност и Обединените мексикански щати относно взаимно признаване и защита на обозначенията на спиртните напитки

1.   Ром

 

Rhum de la Martinique/Rhum de la Martinique traditionnel

 

Rhum de la Guadeloupe/Rhum de la Guadeloupe traditionnel

 

Rhum de la Réunion/Rhum de la Réunion traditionnel

 

Rhum de la Guyane/Rhum de la Guyane traditionnel

 

Ron de Málaga

 

Ron de Granada

 

Rum da Madeira

2. a)   Уиски

 

Scotch Whisky

 

Irish Whisky

 

Whisky Espanol

(Тези обозначения могат да бъдат допълнени с термините „malt“ или „grain“)

2. б)   Уиски

 

Irish Whiskey

 

Uisce Beatha Eireannach/lrish Whiskey

(Тези обозначения могат да бъдат допълнени с термините „pot still“)

3.   Зърнени спиртни напитки

 

Eau-de-vie de seigle de marque Nationale Luxembourgeoise

 

Korn

 

Kornbrand

4.   Гроздови спиртни напитки

 

Eau-de-vie de Cognac

 

Eau-de-vie des Charentes

 

Cognac

(Обозначението „Cognac“ може да бъде допълнено със следните термини:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

 

Fine Bordeaux

 

Armagnac

 

Bas-Armagnac

 

Haut-Armagnac

 

Ténarèse

 

Eau-de-vie de vin de la Marne

 

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

 

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de vin originaire de Franehe-Comté

 

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

 

Eau-de-vie de vin de Savoie

 

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

 

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

 

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

 

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

 

Aguardente do Minho

 

Aguardente do Douro

 

Aguardente da Beira Interior

 

Aguardente da Bairrada

 

Aguardente do Oeste

 

Aguardente do Ribatejo

 

Aguardente do Alentejo

 

Aguardente do Algarve

5.   Бренди

 

Brandy de Jerez

 

Brandy del Penedés

 

Brandy italiano

 

Brandy Aττικής/Бренди от Атика

 

Brandy Πελλοπονήσου/Бренди от Пелопонес

 

Brandy Kεντρικής Ελλάδας/Бренди от Централна Гърция

 

Deutseher Weinbrand

 

Wachauer Weinbrand

 

Weinbrand Dürnstein

 

Karpatské brandy špeciál

6.   Спиртни напитки от гроздови джибри

 

Eau-de-vie de marc de Champagne ou

 

Marc de Champagne

 

Eau-de-vie de mare originaire d'Aquitaine

 

Eau-de-vie de mare de Bourgogne

 

Eau-de-vie de mare originaire du Centre-Est

 

Eau-de-vie de mare originaire de Franche-Comté

 

Eau-de-vie de mare originaire de Bugey

 

Eau-de-vie de mare originaire de Savoie

 

Marc de Bourgogne

 

Marc de Savoie

 

Marc d'Auvergne

 

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

 

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

 

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

 

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

 

Marc d'Alsace Gewürztraminer

 

Marc de Lorraine

 

Bagaceira do Minho

 

Bagaceira do Douro

 

Bagaceira da Beira Interior

 

Bagaceira da Bairrada

 

Bagaceira do Oeste

 

Bagaceira do Ribatejo

 

Bagaceiro do Alentejo

 

Bagaceira do Algarve

 

Orujo gallego

 

Grappa

 

Grappa di Barolo

 

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

 

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

 

Grappa trentina/Grappa del Trentino

 

Grappa friulana/Grappa del Friuli

 

Grappa veneta/Grappa del Veneto

 

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

 

Tσιπουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

 

Tσίπουρο Mακεδονίας/Tsipouro of Macedonia

 

Tσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

 

Tσίπουρο Tυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

 

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

 

Zivania

 

Pálinka

7.   Плодови дестилати

 

Schwarzwälder Kirschwasser

 

Schwarzwälder Himbeergeist

 

Schwarzwälder Mirabellenwasser

 

Schwarzwälder Williamsbirne

 

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Zwetschgenwasser

 

Fränkisches Kirschwasser

 

Fränkischer Obstler

 

Mirabelle de Lorraine

 

Kirsch d'Alsace

 

Quetsch d'Alsace

 

Framboise d'Alsace

 

Mirabelle d'Alsace

 

Kirsch de Fougerolles

 

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

 

Südtiroler Aprikot/Südtiroler

 

Marille/Aprikot dell'Alto Adige/Marille dell'Alto Adige

 

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

 

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

 

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

 

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

 

Williams Friulano/Williams del Friuli

 

Sliwovitz del Veneto

 

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

 

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

 

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

 

Williams trentino/Williams del Trentino

 

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

 

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

 

Medronheira do Algarve

 

Medronheira do Buçaco

 

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

 

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

 

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

 

Aguardente de pêra da Lousã

 

Eau-de-vie de pommes de marque Nationale Luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de poires de marque Nationale Luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de kirsch de marque Nationale Lluxembourgeoise

 

Eau-de-vie de quetsch de marque Nationale Luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de mirabelle de marque Nationale Luxembourgeoise

 

Eau-de-vie de prunelles de marque Nationale Luxembourgeoise

 

Wachauer Marillenbrand

 

Bošácka Slivovica

 

Szatmári Szilvapálinka

 

Kecskeméti Barackpálinka

 

Békési Szilvapálinka

 

Szabolcsi Almapálinka

 

Slivovice

 

Pálinka

8.   Ябълкови спиртни напитки и крушови спиртни напитки

 

Calvados

 

Calvados du Pays d'Auge

 

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

 

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

 

Eau-de-vie de cidre de Normandie

 

Eau-de-vie de poiré de Normandie

 

Eau-de-vie de cidre du Maine

 

Aguardiente de sidra de Asturias

 

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.   Спиртни напитки от синя тинтява

 

Bayerischcr Gebirgsenzian

 

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

 

Genziana trentina/Genziana dei Trentino

10.   Плодови спиртни напитки

 

Pacharán

 

Pacharán navarro

11.   Спиртни напитки с аромат на хвойна

 

Ostfriesischer Korngenever

 

Genièvre Flandres Artois

 

Hasseltse jenever

 

Balegemse jenever

 

Péket de Wallonie

 

Steinhäger

 

Plymouth Gin

 

Gin de Mahón

 

Vilniaus Džinas

 

Spišská Borovička

 

Slovenská Borovička Juniperus

 

Slovenská Borovička

 

Inovecká Borovicčka

 

Liptovská Borovička

12.   Спиртни напитки с аромат на кимион

 

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

 

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.   Спиртни напитки с аромат на анасон

 

Anis español

 

Évoca anisada

 

Cazalla

 

Chinchón

 

Ojén

 

Rute

 

Oύξο/Ouzo

14.   Ликьори

 

Berliner Kümmel

 

Hamburger Kümmel

 

Münchener Kümmel

 

Chiemseer Klosterlikör

 

Bayerischer Kräuterlikör

 

Cassis de Dijon

 

Cassis de Beaufort

 

Irish Cream

 

Pala de Mallorca

 

Ginjinha portuguesa

 

Licor de Singeverga

 

Benediktbeurer Klosterlikör

 

Ettaler Klosterlikör

 

Ratafia de Champagne

 

Ratafia catalana

 

Anis português

 

Finnish berry/Finnish fruit liqueur Ликьор от финландски боровинки/горски плодове

 

Grossglockner Alpenbitter

 

Mariazeller Magenlikör

 

Mariazeller Jagasaftl

 

Puchheimer Bitter

 

Puchheimer Schlossgeist

 

Steinfelder Magenbitter

 

Wachauer Marillenlikör

 

Jägertee/Jagertee/Jagatee

 

Allažu Kimelis

 

Čepkeliu

 

Demänovka Bylinný Likér

 

Полско шери Polish Cherry

 

Karlovarská Hořká

15.   Спиртни напитки

 

Pommeau de Bretagne

 

Pommeau du Maine

 

Pommeau de Normandie

 

Svensk Punsch/Swedish Punsch

 

Slivovice

16.   Водка

 

Svensk Vodka/Swedish Vodka

 

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Финландска водка

 

Polska Wódka/Polish Vodka

 

Laugarício Vodka

 

Originali Lietuviška degtiné

 

Wódka zioowa z Niziny Pónocnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Билкова водка от Северната подласка низина, ароматизирана с екстракт от бизонова трева

 

Latvijas Dzidrais

 

Rigas Degvīns

 

LB Degvīns

 

LB Vodka

17.   Спиртни напитки с горчив вкус

 

Rīgas melnais Balzāms/Riga Black Balsam

 

Demänovka bylinná horká“


Top