EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11979H/TXT

Договор за присъединяване на Гърция

OJ L 291, 19.11.1979, p. 9–192 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1979/sign

19.11.1979   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/9


между

Кралство Белгия,

Кралство Дания,

Федерална република Германия,

Френската република,

Ирландия,

Италианската република,

Великото херцогство Люксембург,

Кралство Нидерландия,

Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,

(държави-членки на Европейските общности)

и

Република Гърция

относно присъединяването на Република Гърция към Европейската икономическа общност и към Европейската общност за атомна енергия

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

ОБЕДИНЕНИ, в желанието си да преследват постигането на целите, заложени в Договора за създаване на Европейската икономическа общност и в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

ТВЪРДО РЕШЕНИ в духа на тези договори да създадат все по-тесен съюз между народите на Европа на вече поставената основа,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че член 237 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност и член 205 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия предоставят на европейските държави възможността да станат членки на тези Общности,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Република Гърция кандидатства за членство в тези Общности,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Съветът на Европейските общности, след като получи становището на Комисията, се обяви в подкрепа на приемането на тази държава,

НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛЯТ НА БЕЛГИЙЦИТЕ,

Вилфрид МАРТЕНС,

Министър-председател;

Анри Симоне,

Министър на външните работи;

Йозеф ВАН ДЕР МОЙЛЕН,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ДАНИЯ,

Нийлс Анкер КОФЕД,

Министър на селското стопанство;

Гунар РИБЕРХОДТ,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

Ханс-Дитрих ГЕНШЕР,

Федерален министър на външните работи;

Хелмут ЗИГРИСТ,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

Константинос КАРАМАНЛИС,

Министър-председател;

Георгиос РАЛИС,

Министър на външните работи;

Георгиос КОНТОГЕОРГИС,

Министър без портфейл, отговарящ за отношенията с Европейските общности;

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

Жан-Франсоа ПОНСЕ,

Министър на външните работи;

Пиер БЕРНАР-РЕЙМОН,

Държавен в министерството на външните работи,

Люк дьо Ла БАР дьо НАНТЬОЙ,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИРЛАНДИЯ,

Джон ЛИНЧ,

Министър-председател,

Майкъл О'КЕНЕДИ,

Министър на външните работи,

Брендън ДИЛЪН,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

Джулио АНДРЕОТИ,

Председател на Съвета на министрите,

Адолфо БАТАЛИЯ,

Заместник-държавен секретар на външните работи;

Еудженио ПЛАЙА,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;

НЕГОВО КРАЛСКО ВИСОЧЕСТВО ВЕЛИКИЯТ ХЕРЦОГ НА ЛЮКСЕМБУРГ,

Гастон ТОРН,

Президент на правителството, Министър на външните работи;

Жан ДОНДЕЛИНГЕР,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА НИДЕРЛАНДИЯ,

Ч. А. Ван дер КЛААУ,

Министър на външните работи;

Й. Х. ЛУБЕРС,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;

НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦАТА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

Достопочтеният лорд КАРИНГТОН,

Държавен секретар на външните работи и на Британската общност;

Сър Доналд МЕЙТЛЪНД,

Посланик, Постоянен представител в Европейските общности;

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

ЧЛЕН 1

1.   Република Гърция с настоящото става член на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия и страна по Договорите за създаване на тези Общности, съответно изменени и допълнени.

2.   Условията, необходими за приемане и промените на Договорите за създаване на Европейската икономическа общност, са заложени в Акта, приложен към настоящия договор. Разпоредбите на този акт относно Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия представляват неразделна част от настоящия договор.

3.   Разпоредбите относно правата и задълженията на държавите-членки и правомощията и юрисдикцията на институциите на Общностите, както е заложено в Договорите, съгласно параграф 1 се прилагат по отношение на настоящия договор.

ЧЛЕН 2

Настоящият договор се ратифицира от Високодоговарящите се страни съгласно съответните им конституционни изисквания. Ратификационните инструменти ще бъдат депозирани в правителството на Италианската република най-късно до 31 декември 1980 година.

Настоящият договор влеза в сила на 1 януари 1981 г., при условие че всички ратификационни инструменти са представени преди тази дата и че инструментът за присъединяване на Република Гърция към Европейската общност за въглища и стомана е депозиран на тази дата.

ЧЛЕН 3

Настоящият договор, изготвен в единствен оригинал на английски, датски, гръцки, ирландски, италиански, немски, нидерландски и френски езици като текстът на всеки от тези езици е идентичен с останалите, ще бъде представен в архивите на правителството на Италианската република, което ще изпрати удостоверено копие до всяко от правителствата на другите държави, подписали Договора.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители полагат подписите си под настоящия договор.

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne Traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

Eις πίστωση των ανωτέρω οι υπογεγραμμένοι πγηρεξοΰσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Da Fhianu sin, chuir na Lanchumhachtaigh thios-sinithe a lamh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Udfaerdiget i Athen, den otteogtyvende maj nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Athen am achtundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Athens on the twenty-eighth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.

Έγινε στην Αθήνρα, στις είκοσι οκτώ Μαϊоυ χίλια εννιακόσια εβδομήντα εννέα.

Fait à Athènes, le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Arna dheanamh san Aithin, an t-ochtu la is fiche de Bhealtaine, mile naoi gcead seachto a naoi.

Fatto ad Atene, addi ventotto maggio millenovecentosettantanove.

Gedaan te Athene, de achtentwintigste mei negentienhonderd negenenzeventig.

Вилфрид МАРТЕНС

Анри СИМОНЕ

Дж. ВАН ДЕР МОЙЛЕН

Нийлс Анкер КОФЕД

РИБЕРХОДТ

Ханс-Дитрих ГЕНШЕР

Хелмут ЗИГРИСТ

Константинос КАРАМАНЛИС

Георгиос РАЛИС

Георгиос КОНТОГЕОРГИС

Жан ФРАНСОА-ПОНСЕ

БЕРНАР-РЕМОН

Люк де Ла Бар де Нантьои

Шон О ЛОЙНСИ

Майкъл О СИНЕЙД

Брендън ДИОЛИЪН

Джулио АНДРЕОТИ

Адолфо БАТАЛИЯ

Еудженио ПЛАЙА

Гастон ТОРН

Дж, ДОНДЕЛИНДЖЪА

С.А. ван дер КЛААВ

Дж. ЛУБЕРС

КААИНГТЪН

Доналд МЕЙТЛЪНД

Image

Image

Image


Top