EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2023)6846

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) .../ НА КОМИСИЯТА за изменение и поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1475 по отношение на описанието на структурата на бюджетния код и вида и формàта на информацията, която се предоставя за мониторинга и оценката на стратегическите планове по ОСП

C/2023/6846 final