EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:193:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 193, 1 август 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 193

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
1 август 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1577 на Комисията от 20 април 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск при изложените на валутен или стоков риск позиции в банковия портфейл и за третиране на тези позиции с оглед на регулаторните изисквания за бек-тестове и за разпределяне на печалбата и загубата при алтернативния подход на вътрешните модели ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1578 на Комисията от 20 април 2023 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за уточняване на изискванията за вътрешната методика или външните източници, използвани за оценяване на вероятността от неизпълнение и на загубата при неизпълнение при вътрешния модел за риска от неизпълнение ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1579 на Комисията от 31 юли 2023 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2022/2379 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистическите данни за селскостопанските цени ( 1 )

14

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top