EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:179:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 179, 14 юли 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 179

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
14 юли 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия за изменение на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1448 на Комисията от 10 май 2023 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2022/127 по отношение на авансовите плащания по схемата за училищата и за поправка на посочения регламент

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1449 на Комисията от 12 юни 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/39 по отношение на изплащането на помощта, трансферите между разпределените средства и административните проверки

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1450 на Комисията от 13 юли 2023 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове безшевни тръби от желязо (с изключение на тези от чугун) или от стомана (с изключение на тези от неръждаема стомана), с кръгло напречно сечение и с външен диаметър, превишаващ 406,4 mm, с произход от Китайската народна република след преглед с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1451 на Комисията от 13 юли 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/2002 по отношение на уведомяването за болести и на информацията, която държавите членки трябва да представят за одобрение на задължителни и изборни програми за ликвидиране и за докладване за тях, както и в заявленията за признаване на статут „свободен от болест“ ( 1 )

48

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1452 на Комисията от 13 юли 2023 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои продукти от стъклени влакна с непрекъсната нишка с произход от Китайската народна република след провеждането на преглед с оглед изтичане на срока на действие на мерките в съответствие с член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1453 на Комисията от 13 юли 2023 година за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1533 за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в атомната електроцентрала „Фукушима“ ( 1 )

90

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1454 на Комисията от 13 юли 2023 година за предоставяне на разрешение на Съюза за единичния биоцид „WESSOCLEAN GOLD LINE“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

93

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1455 на Комисията от 13 юли 2023 година за спешно временно разрешаване на употребата на кобалтов(II) ацетат тетрахидрат, кобалтов(II) карбонат, монохидрат на кобалтов(II) хидроксид карбонат (2:3) и кобалтов(II) сулфат хептахидрат като фуражни добавки за преживни животни с функциониращ търбух, еднокопитни и зайцевидни ( 1 )

103

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (EС) 2023/1456 на Съвета от 10 юли 2023 година за назначаване на член на Сметната палата

113

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1457 на Комитета по политика и сигурност от 13 юли 2023 година за назначаване на командващия силите на ЕС за военната операция на Европейския съюз, предназначена да допринесе за морската сигурност в западната част на Индийския океан и в Червено море (EUNAVFOR ATALANTA), и за отмяна на Решение (ОВППС) 2023/311 (EUNAVFOR ATALANTA/2/2023)

114

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1458 на Комисията от 11 юли 2023 година относно някои временни спешни мерки във връзка с африканската чума по свинете в Гърция (нотифицирано под номер C(2023) 4794)  ( 1 )

116

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2023 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Европейския съюз и Швейцария, учреден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт от 9 юни 2023 година за замяна на приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт [2023/1459]

119

 

*

Решение № 2/2023 на Специализирания комитет по координация в областта на социалната сигурност, създаден с член 8, параграф 1, буква п) от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, от 28 юни 2023 година за определянето на референтната финансова институция за целите на определянето на лихвения процент за просрочени плащания и на обменния курс за конвертиране на валути, както и на датата, която трябва да се вземе предвид при определяне на курсовете за конвертиране на валути [2023/1460]

147

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top