EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:176:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 176, 11 юли 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 176

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
11 юли 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1433 на Съвета от 10 юли 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1434 на Комисията от 25 април 2023 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на добавянето на бележки към приложение VI, част 1, раздел 1.1.3 ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/1435 на Комисията от 2 май 2023 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси по отношение на изменението на вписванията в част 3 от приложение VI за 2-етилхексановата киселина и нейните соли, борната киселина, диборния триоксид, тетраборния динатриев хептаоксид хидрат, динатриевия тетраборат, безводен, натриевата сол на ортоборната киселина, динатриевия тетраборат декахидрат и динатриевия тетраборат пентахидрат ( 1 )

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1436 на Комисията от 10 юли 2023 година за неподновяване на одобрението на активното вещество димоксистробин в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета и за изменение на регламенти за изпълнение (ЕС) № 540/2011 и (ЕС) 2015/408 на Комисията ( 1 )

10

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2023/1437 на Комисията от 4 май 2023 година за изменение, с цел привеждане в съответствие с научно-техническия напредък, на приложение IV към Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаването на употребата на живак в преобразуватели за налягане на стопилка за капилярни реометри при определени условия ( 1 )

14

 

*

Директива за изпълнение (ЕС) 2023/1438 на Комисията от 10 юли 2023 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО по отношение на протоколите за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове ( 1 )

17

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1439 на Съвета от 10 юли 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

26

 

*

Решение (ОВППС) 2023/1440 на Съвета от 10 юли 2023 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на въоръжените сили на Гана

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top