EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:144:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 144, 5 юни 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 144

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
5 юни 2023 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/1077 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2023 година относно временни мерки за либерализиране на търговията с цел допълване на търговските отстъпки, приложими за украинските продукти съгласно Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1078 на Комисията от 2 юни 2023 година за одобряване на озон, получен от кислород, като активно вещество за употреба в биоциди от продуктови типове 2, 4, 5 и 11 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1079 на Комисията от 2 юни 2023 година за одобряване на (13Z)-хексадец-13-ен-11-ин-1-ил ацетат като активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 19 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/1080 на Комисията от 2 юни 2023 година за изменение на приложения I и II към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете и за отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2023/985 ( 1 )

14

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/1081 на Съвета от 15 май 2023 година за разрешаване на започването на преговори с Япония за Споразумение относно общите принципи за участие на Япония в програмите на Съюза и относно асоциирането на Япония към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.)

58

 

*

Решение (ЕС) 2023/1082 на Съвета от 30 май 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на 107-ата сесия на Комитета по морска безопасност към Международната морска организация (ИМО) във връзка с измененията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), Международния кодекс за безопасност на високоскоростните плавателни съдове от 1994 г. и Международния кодекс за безопасност на високоскоростните плавателни съдове от 2000 г., Международния кодекс за кораби, плаващи в полярни води, Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. и Кодекса за подготовка и освидетелстване на моряците и носенето на вахта, както и Международния кодекс за спасителни средства

60

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1083 на Комисията от 31 май 2023 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2023) 3656)  ( 1 )

63

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1084 на Комисията от 1 юни 2023 година относно нерешените възражения съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за предоставяне на разрешение за биоцида A-Quasan (нотифицирано под номер C(2023) 3447)  ( 1 )

91

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2023/1085 на Комисията от 2 юни 2023 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на Bacillus thuringiensis subsp. israelensis серотип H14, щам AM65-52, за употреба в биоциди от продуктов тип 18 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

94

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2023/1086 на Комисията от 2 юни 2023 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на метофлутрин за употреба в биоциди от продуктов тип 18 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

96

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1087 на Комисията от 2 юни 2023 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на ламбда-цихалотрин за употреба в биоциди от продуктов тип 18 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

98

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/1088 на Комисията от 2 юни 2023 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на делтаметрин за употреба в биоциди от продуктов тип 18 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

100

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top