EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:128:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 128, 15 май 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 128

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
15 май 2023 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2023/946 на Европейския парламент и на Съвета от 10 май 2023 година за изменение на Директива 2003/25/ЕО по отношение на включването на подобрени изисквания за стабилност и привеждането на посочената директива в съответствие с изискванията за стабилност, определени от Международната морска организация ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/947 на Комисията от 11 май 2023 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/594 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/948 на Комисията от 12 май 2023 година за разрешаване на пускането на пазара на натриева сол на 6′-сиалиллактоза, получена от производни щамове на Escherichia coli BL21 (DE3), като нова храна и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 ( 1 )

52

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/949 на Комисията от 12 май 2023 година за разрешаване на пускането на пазара на железен комплекс с казеин от мляко като нова храна и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 ( 1 )

60

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/950 на Комисията от 12 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 по отношение на условията на употреба на новата храна „2′-фукозиллактоза“ ( 1 )

68

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/951 на Комисията от 12 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 по отношение на спецификациите на новата храна белтъчен екстракт от свински бъбреци ( 1 )

73

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/952 на Комисията от 12 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1321/2013 по отношение на името на притежателя на разрешението за първичния продукт за пушилни ароматизанти „TradismokeTM A MAX“ (уникален код SF-007) ( 1 )

79

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/953 на Комисията от 12 май 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/761 по отношение на правилата, уреждащи тарифната квота за износ на мляко на прах за Доминиканската република

81

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/954 на Комисията от 12 май 2023 година за поправка на приложения XIII, XIV и XXII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на списъците на трети държави, територии или зони от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с прясно месо от копитни животни, домашни птици и пернат дивеч и с определени видове и категории животни, зародишни продукти и продукти от животински произход, за които Съюзът не е крайното местоназначение ( 1 )

84

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Директива (ЕС) 2022/2561 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2022 година относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници (кодифициран текст) ( OB L 330, 23.12.2022 г. )

89

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top