EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:107:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 107, 21 април 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 107

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
21 април 2023 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2023/839 на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) 2018/841 по отношение на обхвата, опростяването на докладването и правилата за съответствие и определянето на целите на държавите членки за 2030 г., и на Регламент (ЕС) 2018/1999 по отношение на подобряването на мониторинга, докладването, проследяването на напредъка и прегледа ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/840 на Комисията от 25 ноември 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на методиката за изчисляване и поддържане на допълнителната сума предварително набрани целеви собствени ресурси, която да се използва в съответствие с член 9, параграф 14 от посочения регламент ( 1 )

29

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/841 на Комисията от 19 април 2023 година за назначаване на представители на Комисията в управителния съвет и бюджетния комитет на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

39

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top