EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:099:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 099, 12 април 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 99

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
12 април 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/744 на Комисията от 2 февруари 2023 година за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2022/1172 по отношение на преходните разпоредби за улесняване на проверките във връзка с предварителните условия и кръстосаното спазване при някои плащания, основаващи се на площта, в рамките на общата селскостопанска политика

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/745 на Комисията от 3 април 2023 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

3

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/746 на Съвета от 28 март 2023 година за установяване на критериите и процедурата за установяване на позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване, по отношение на приемането или измененията на международни стандарти и препоръчителни практики и уведомяването за различия по отношение на приети международни стандарти

7

 

*

Решение (ЕС) 2023/747 на Съвета от 31 март 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“, създаден със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, по отношение на изменението на допълнение XVII-3 (Приложими правила по отношение на телекомуникационните услуги) от приложение XVII към посоченото споразумение

16

 

*

Решение (ЕС) 2023/748 на Комисията от 11 април 2023 година относно установяването на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на искания за вътрешно преразглеждане на административни актове или бездействия

23

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/749 на Комисията от 14 април 2023 година за изменение на приложения I и II към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/260 по отношение на националните мерки, които се прилагат в Дания във връзка с ренибактериозата (BKD) и инфекциозната панкреатична некроза (IPN), и на националните мерки, които се прилагат в Обединеното кралство (Северна Ирландия) във връзка с Ostreid herpesvirus-1μνar (OsHV-1μνar) ( 1 )

28

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top