EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:084:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 084, 23 март 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 84

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
23 март 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/666 на Комисията от 16 март 2023 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Olio Campania“ (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/667 на Комисията от 22 март 2023 година за разрешаване на пускането на пазара на сушени черупкови плодове от Canarium indicum L. като традиционна храна от трета държава и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/668 на Комисията от 22 март 2023 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii ATCC PTA-127053, като фуражна добавка за всички видове домашни птици носачки (притежател на разрешението: Kemin Europa N.V.) ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/669 на Комисията от 22 март 2023 година за разрешаване на употребата на препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Komagataella phaffii DSM 33574, като фуражна добавка за всички животински видове за угояване и всички видове домашни птици, отглеждани за носачки и за разплод (притежател на разрешението: BioResource, international, Inc., представлявано в Съюза от Pen & Tec Consulting, S.L.U.) ( 1 )

10

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/670 на Съвета от 21 март 2023 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland

14

 

*

Решение (ЕС) 2023/671 на Съвета от 21 март 2023 година за разрешаване започването на преговори за споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за установяване на основание за обмен на информация относно лицата, ползващи се с временна закрила

16

 

*

Решение (ЕС) 2023/672 на Европейската централна банка от 10 март 2023 година за делегиране на правомощието за приемане на решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели (ЕЦБ/2023/5)

18

 

*

Решение (ЕС) 2023/673 на Европейската централна банка от 14 март 2023 година за определяне на ръководители на работни звена, които да приемат делегирани решения, свързани с проверки на място и проучвания на вътрешни модели (ЕЦБ/2023/6)

24

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС, Евратом) 2022/2434 на Европейския парламент и на Съвета от 6 декември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 по отношение на установяването на диверсифицирана стратегия за финансиране като общ метод на получаване на заеми ( OB L 319, 13.12.2022 г. )

26

 

*

Поправка на Окончателно приемане (ЕС, Евратом) 2023/278 на годишния бюджет на Европейския съюз за финансовата 2023 година ( OB L 58, 23.2.2023 г. )

27

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top