EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:067:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 067, 3 март 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 67

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
3 март 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/449 на Съвета от 2 март 2023 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/450 на Комисията от 25 ноември 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на реда, по който ЦК трябва да изплащат обезщетението, посочено в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/23, максималния брой години, през които тези ЦК трябва да използват част от годишната си печалба за такива плащания в полза на притежателите на инструменти, с които се признава право на вземане върху бъдещата печалба на ЦК, и максималната част от тази печалба, която трябва да се използва за тези плащания ( 1 )

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/451 на Комисията от 25 ноември 2022 година за определяне на факторите, които компетентният орган и надзорната колегия трябва да вземат предвид, когато оценяват плановете за възстановяване на централните контрагенти ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/452 на Комисията от 24 февруари 2023 година за регистриране на географско указание на спиртна напитка по силата на член 30, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския парламент и на Съвета („Grappa della Valle d’Aosta/Grappa de la Vallée d’Aoste“)

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/453 на Комисията от 2 март 2023 година за разширяване на обхвата на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/141 на Комисията върху вноса на някои съединителни елементи за челно заваряване, от неръждаема стомана, за тръбопроводи, завършени или не, с произход от Китайската народна република, с включването на вноса на някои съединителни елементи за челно заваряване, от неръждаема стомана, за тръбопроводи, завършени или не, изпращани от Малайзия, независимо дали са декларирани с произход от Малайзия

19

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/454 на Комисията от 2 март 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 37/2010 по отношение на класификацията на субстанцията толтразурил във връзка с максимално допустимата стойност на остатъчни количества от нея в храни от животински произход ( 1 )

38

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/455 на Комисията от 2 март 2023 година за поправка на Регламент (ЕО) № 1480/2004 относно определяне на специфичните правила по отношение на стоките, пристигащи от зоните, в които правителството на Кипър не упражнява ефективен контрол и влизащи в зоните, в които правителството на Кипър упражнява ефективен контрол

41

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/456 на Съвета от 21 февруари 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП, във връзка с изменението на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) и Протокол 37, съдържащ списъка, предвиден в член 101, към Споразумението за ЕИП ( 1 )

43

 

*

Решение (ОВППС) 2023/457 на Съвета от 2 март 2023 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

47

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/458 на Комисията от 1 март 2023 година за неодобряване на определени активни вещества за употреба в биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

51

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/459 на Комисията от 2 март 2023 година за нeодобряване на 2,2-дибромо-2-цианоацетамид (DBNPA) като съществуващо активно вещество за употреба в биоциди от продуктов тип 4 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

54

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/460 на Комисията от 2 март 2023 година за отлагане на датата на изтичане на срока на одобрението на имидаклоприд за употреба в биоциди от продуктов тип 18 в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

58

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2023/426 на Съвета от 25 февруари 2023 година за изменение на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна ( OB L 59 I, 25.2.2023 г. )

60

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2023/432 на Съвета от 25 февруари 2023 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна ( OB L 59 I, 25.2.2023 г. )

61

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top