EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:061:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 061, 27 февруари 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 61

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
27 февруари 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/418 на Съвета от 24 февруари 2023 година за сключване, от името на Съюза, на Споразумението между Европейския съюз и Република Северна Македония относно оперативните дейности, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Северна Македония

1

 

*

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ОТНОСНО ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ, ПРОВЕЖДАНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА В РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/419 на Съвета от 24 февруари 2023 година за прилагане на член 8а от Регламент (ЕО) № 765/2006 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

20

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/420 на Съвета от 24 февруари 2023 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1230

37

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2023/421 на Съвета от 24 февруари 2023 година за изменение на Решение 2012/642/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Беларус и участието на Беларус в руската агресия срещу Украйна

41

 

*

Решение (ОВППС) 2023/422 на Съвета от 24 февруари 2023 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2022/1241

58

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/423 на Комисията от 24 февруари 2023 година относно пилотен проект за прилагане на разпоредбите за административно сътрудничество, свързани с регулираните професии, определени в директиви 2005/36/ЕО и (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета, посредством Информационната система за вътрешния пазар, и за интегриране на базата данни на регулираните професии в тази система ( 1 )

62

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/424 на Комисията от 24 февруари 2023 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450 по отношение на публикуването на данните на европейски документи за оценяване за специално изтеглено плоско (листово) стъкло и други строителни продукти ( 1 )

68

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Препоръка № 1/2023 на Специализирания комитет по енергетика, създаден с член 8, параграф 1, буква л) от Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, от 7 февруари 2023 година до всяка от страните във връзка с техните искания към операторите на преносни системи за електроенергия с оглед на подготвянето на технически процедури за ефикасно използване на междусистемните електропроводи [2023/425]

71

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2022/2478 на Съвета от 16 декември 2022 година за изменение на Решение 2014/512/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна ( OB L 322 I, 16.12.2022 г. )

86

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top