EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:039:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 039, 9 февруари 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 39

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
9 февруари 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/267 на Комисията от 8 февруари 2023 година за разрешаване на пускането на пазара на сушени черупкови плодове от Canarium ovatum Еngl. като традиционна храна от трета държава и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/268 на Комисията от 8 февруари 2023 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

5

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/269 на Съвета от 30 януари 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП, във връзка с изменението на приложение IX (Финансови услуги) към Споразумението за ЕИП (Централен депозитар на ценни книжа — Лихтенщайн) ( 1 )

32

 

*

Решение (ЕС) 2023/270 на Съвета от 30 януари 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (CEDEFOP) ( 1 )

36

 

*

Решение (ЕС) 2023/271 на Съвета от 30 януари 2023 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП, във връзка с изменението на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) и Протокол 37 (съдържащ списъка, предвиден в член 101) към Споразумението за ЕИП (МИС) ( 1 )

41

 

*

Решение (ЕС) 2023/272 на Съвета от 30 януари 2023 година относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП, във връзка с изменението на приложение XI (Електронни комуникации, аудио-визуални услуги и информационно общество) и Протокол 37 (съдържащ списъка, предвиден в член 101) към Споразумението за ЕИП (Акт за киберсигурността) ( 1 )

45

 

*

Решение (ЕС) 2023/273 на Съвета от 30 януари 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет на ЕИП във връзка с изменение на Протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи (Център за киберсигурност) ( 1 )

51

 

*

Решение (ЕС) 2023/274 на Съвета от 6 февруари 2023 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Специализирания комитет по енергетика на Европейския съюз и Обединеното кралство, създаден съгласно Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, от друга страна, по отношение на договореностите за търговия с електроенергия между ЕС и Обединеното кралство

56

 

*

Решение (ЕС) 2023/275 на Съвета от 6 февруари 2023 година за назначаване на заместник-член, предложен от Италианската република, в Комитета на регионите

61

 

*

Решение (ЕС) 2023/276 на Съвета от 6 февруари 2023 година за назначаване на заместник-член, предложен от Република Кипър, в Комитета на регионите

62

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2016/2336 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за определяне на специални условия за риболова на дълбоководни запаси в североизточната част на Атлантическия океан и на разпоредби за риболова в международни води от североизточната част на Атлантическия океан и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета ( OB L 354, 23.12.2016 г. )

63

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/581 на Съвета от 8 април 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна ( OB L 110, 8.4.2022 г. )

64

 

*

Поправка на Решение (ОВППС) 2022/582 на Съвета от 8 април 2022 година за изменение на Решение 2014/145/ОВППС относно ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна ( OB L 110, 8.4.2022 г. )

65

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1193 на Комисията от 11 юли 2022 година за определяне на мерките за ликвидиране и предотвратяване на разпространението на Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 ( OB L 185, 12.7.2022 г. )

66

 

*

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/186 на Комисията от 27 януари 2023 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2325 по отношение на признаването на някои контролни и надзорни органи за целите на вноса на биологични продукти в Съюза ( OB L 26, 30.1.2023 г. )

67

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 ( OB L 46, 17.2.2004 г. ) (Специално издание на български език, Глава 07, Том 012, стр. 218)

68

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top