EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:032:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 032, 3 февруари 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 32

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
3 февруари 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/222 на Комисията от 1 декември 2022 година относно временното спиране на освобождаването от изискването за виза за всички граждани на Вануату

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/223 на Комисията от 27 януари 2023 година за подновяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита, на одобрението на активното вещество Pseudomonas chlororaphis, щам MA 342, и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/224 на Комисията от 2 февруари 2023 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (Евратом) 2023/225 на Съвета от 30 януари 2023 година относно удължаване на срока на статута на съвместно предприятие на Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH

51

 

*

Решение (Евратом) 2023/226 на Съвета от 30 януари 2023 година относно удължаване на срока на действие на предимствата, предоставени на съвместното предприятие Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH

53

 

*

Решение (ЕС) 2023/227 на Съвета от 30 януари 2023 година за назначаване на член и заместник-член, предложени от Кралство Испания, в Комитета на регионите

56

 

*

Решение (ЕС) 2023/228 на Съвета От 30 януари 2023 година за назначаване на трима членове и двама заместник-членове, предложени от Кралство Швеция, в Комитета на регионите

58

 

*

Решение (ОВППС) 2023/229 на Съвета от 2 февруари 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2022/339 относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира в подкрепа на украинските въоръжени сили

60

 

*

Решение (ОВППС) 2023/230 на Съвета от 2 февруари 2023 година за изменение на Решение (ОВППС) 2022/338 за мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира за доставката на военно оборудване и на платформи, създадени за произвеждане на смъртоносна сила, на украинските въоръжени сили

62

 

*

Решение (ОВППС) 2023/231 на Съвета от 2 февруари 2023 година относно мярка за помощ по линия на Европейския механизъм за подкрепа на мира за подпомагане на украинските въоръжени сили, обучавани от военната мисия на Европейския съюз за предоставяне на помощ в подкрепа на Украйна

64

 

*

Решение (ЕС) 2023/232 на Комисията от 25 юли 2022 година относно държавна помощ SA.55208 (2020/C) (ex 2022/NN), приведена в действие от Чехия в полза на Czech Post (нотифицирано под номер С(2022) 5136)  ( 1 )

68

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/233 на Комисията от 19 януари 2023 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешните мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер С(2023) 626)  ( 1 )

123

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/234 на Комисията от 1 февруари 2023 година за предоставяне на дерогация, поискана от някои държави членки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за използване на средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни, за целите на уведомлението за представяне във връзка със стоките, въвеждани на митническата територия на Съюза (нотифицирано под номер С(2023) 662)

217

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/235 на Комисията от 1 февруари 2023 година за предоставяне на дерогация, поискана от някои държави членки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за използване на средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни, за целите на уведомлението за пристигане на плавателен съд или въздухоплавателно средство (нотифицирано под номер С(2023) 663)

220

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/236 на Комисията от 1 февруари 2023 година за предоставяне на дерогация, поискана от някои държави членки съгласно Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета, за използване на средства за обмен и съхранение на информация, различни от средствата за електронна обработка на данни, за целите на декларацията за временно складиране във връзка с несъюзните стоки, представени пред митница (нотифицирано под номер С(2023) 664)

223

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2023/237 на Комисията от 1 февруари 2023 година за предоставяне на дерогация, поискана от някои държави членки, за използване на средства, различни от средствата за електронна обработка на данни, за обмена и съхранението на информация във връзка с митническата декларация за стоки, въвеждани на митническата територия на Съюза, предвидена в членове 158, 162, 163, 166, 167, 170—174, 201, 240, 250, 254 и 256 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (нотифицирано под номер С(2023) 667)

226

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top