EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:027:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 027, 31 януари 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 27

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
31 януари 2023 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/196 на Комисията от 25 ноември 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 111/2005 на Съвета с цел добавяне на определени прекурсори на наркотични вещества в описа на включените в списък вещества ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/197 на Комисията от 24 януари 2023 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, на продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Steirisches Kürbiskernöl“ (ЗГУ)]

6

 

*

Регламент (ЕС) 2023/198 на Комисията от 30 януари 2023 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от абамектин във или върху определени продукти ( 1 )

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/199 на Комисията от 30 януари 2023 година за одобряване на активното вещество с нисък риск Trichoderma atroviride AT10 в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

22

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/200 на Комисията от 30 януари 2023 година за неодобряване на етерично масло от лимон (етерично масло от Citrus limon) като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

26

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2023/201 на Комисията от 30 януари 2023 година за определяне на датата, на която започва експлоатацията на Шенгенската информационна система съгласно Регламент (ЕС) 2018/1861 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2018/1862 на Европейския парламент и на Съвета

29

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Комитета по митническите въпроси, създаден съгласно Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Сингапур от 20 декември 2022 година за изменение на някои елементи в протокол 1 относно определението на понятието „продукти с произход“ и методите на административно сътрудничество, както и приложенията към него [2023/202]

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top