EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:019:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 019, 20 януари 2023 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 19

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 66
20 януари 2023 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/136 на Европейския парламент и на Съвета от 18 януари 2023 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО по отношение на уведомяването относно компенсирането във връзка с глобална, основана на пазара мярка, за оператори на въздухоплавателни средства, установени в Съюза ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2023/137 на Комисията от 10 октомври 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/138 на Комисията от 21 декември 2022 година за определяне на списък с конкретни набори от данни с висока стойност и реда и условията за тяхното публикуване и повторно използване ( 1 )

43

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/139 на Комисията от 18 януари 2023 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

76

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/140 на Комисията от 19 януари 2023 година за изменение за 332-ри път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даеш) и Ал Кайда

92

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/141 на Комисията от 19 януари 2023 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

94

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2023/142 на Съвета от 17 януари 2023 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета по търговията и устойчивото развитие, създаден по силата на Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство, във връзка със съставянето на списък на лицата, които желаят и са способни да изпълняват функциите на експерти, и приемането на процедурния правилник на експертната група

134

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Комитета по сухопътния транспорт Общност/Швейцария от 21 декември 2022 година за изменение на приложение 1 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно железопътния и автомобилния превоз на стоки и пътници и за изменение на Решение № 2/2019 на Комитета [2023/143]

144

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top