EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:335:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 335, 29 декември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 335

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
29 декември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2576 на Съвета от 19 декември 2022 година относно засилване на солидарността чрез по-добра координация на покупките на газ, надеждни референтни показатели за цените и надежден трансграничен обмен на газ

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2577 на Съвета от 22 декември 2022 година за определяне на рамка за ускоряване на внедряването на енергия от възобновяеми източници

36

 

*

Регламент (ЕС) 2022/2578 на Съвета от 22 декември 2022 година за създаване на механизъм за корекция на пазара с цел защита на гражданите на Съюза и икономиката от прекомерно високи цени

45

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2579 на Комисията от 10 юни 2022 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на информацията, която по силата на член 8а от същата директива кандидатстващите за лиценз дружества трябва да предоставят в заявлението си ( 1 )

61

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2580 на Комисията от 17 юни 2022 година за допълнение на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета с регулаторни технически стандарти за определяне на сведенията, която трябва да се предоставят в заявлението за лиценз за кредитна институция, и на пречките, които могат да възпрепятстват надзорните органи ефективно да упражняват надзорните си функции ( 1 )

64

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2581 на Комисията от 20 юни 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение за прилагането на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на предоставянето на информация в заявленията за лиценз на кредитна институция ( 1 )

86

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 2/2022 на Комитета по СИП, създаден съгласно Временното споразумение за икономическо партньорство между Гана, от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга страна от 30 ноември 2022 година относно приемането на Процедурния правилник за уреждане на спорове [2022/2582]

103

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2019/818 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 година за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията и за изменение на регламенти (ЕС) 2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 2019/816 ( OB L 135, 22.5.2019 г. )

112

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2022/2417 на Съвета от 26 юли 2022 година за сключване от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за автомобилния превоз на товари ( OB L 318, 12.12.2022 г. )

113

 

*

Поправка на Решение (ЕС) 2022/2435 на Съвета от 26 юли 2022 година за сключването от името на Европейския съюз на Споразумението между Европейския съюз и Украйна за автомобилния превоз на товари ( OB L 319, 13.12.2022 г. )

114

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top