EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:312:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 312, 5 декември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 312

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
5 декември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2360 на Комисията от 3 август 2022 година за изменение на регулаторните технически стандарти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2018/389, по отношение на 90-дневното освобождаване за достъп до сметка ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2361 на Комисията от 1 декември 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2362 на Комисията от 2 декември 2022 година за удължаване на срока на дерогацията от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на минималното разстояние от брега и дълбочината за риболов с брегови грибове в определени териториални води на Франция (Occitanie и Provence-Alpes-Côte d’Azur)

91

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2363 на Комисията от 2 декември 2022 година за удължаване на срока на дерогация от Регламент (ЕО) № 1967/2006 на Съвета по отношение на забраната за риболов над защитени местообитания, минималното разстояние от брега и минималната дълбочина за риболов с траулери с мрежи „gangui“ в определени териториални води на Франция (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

95

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2364 на Комисията от 2 декември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаване на срока на одобрението на активното вещество глифозат ( 1 )

99

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2365 на Комисията от 2 декември 2022 година за изменение на техническите стандарти за изпълнение, установени в Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1801, по отношение на съответствието по таблиците на съотнасянията на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка във връзка със секюритизацията съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

101

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2366 на Комисията от 2 декември 2022 година за определяне на спецификациите за техническо решение за улесняване на събирането на данни от държавите членки и Европол с оглед на генерирането на статистически данни относно достъпа до данни във ВИС за целите на правоприлагането

109

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top