EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:300:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 300, 21 ноември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 300

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
21 ноември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2264 на Комисията от 14 ноември 2022 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Piadina Romagnola/Piada Romagnola“ (ЗГУ)]

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2265 на Комисията от 14 ноември 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Κατσικάκι Λήμνου / Katsikaki Limnou“ (ЗГУ)]

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2266 на Комисията от 14 ноември 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Samoborska češnjovka/Samoborska češnofka“ (ЗГУ)]

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2267 на Комисията от 14 ноември 2022 година за вписване на наименование в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [„Meso istarskog goveda — boškarina/Meso istrskega goveda — boškarina“ (ЗНП)]

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2268 на Комисията от 18 ноември 2022 година за прекратяване на прегледа във връзка с нов износител по Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/1379 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на велосипеди с произход от Китайската народна република, след като се извърши междинен преглед съгласно член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета, и за прекратяване на регистрационния режим

6

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2269 на Съвета от 18 ноември 2022 година относно подкрепа от страна на Съюза за изпълнението на проект „Насърчаване на отговорни иновации в областта на изкуствения интелект за мир и сигурност“

11

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2270 на Съвета от 18 ноември 2022 година за изменение на Решение (ОВППС) 2019/2108 в подкрепа на укрепването на биологичната безопасност и сигурност в Латинска Америка в съответствие с изпълнението на Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН относно неразпространението на оръжия за масово унищожение и средствата за доставянето им

21

 

*

Решение (ЕС) 2022/2271 на Съвета от 18 ноември 2022 година за разрешаване на започването на преговори по споразумение за статута между Европейския съюз и Република Албания относно оперативните дейности, извършвани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Албания

23

 

*

Решение (ЕС) 2022/2272 на Съвета от 18 ноември 2022 година за разрешаване на започването на преговори по споразумение за статута между Европейския съюз и Босна и Херцеговина относно оперативните дейности, извършвани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Босна и Херцеговина

25

 

*

Решение (ЕС) 2022/2273 на Съвета от 18 ноември 2022 година за разрешаване на започването на преговори по споразумение за статута между Европейския съюз и Черна гора относно оперативните дейности, извършвани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Черна гора

27

 

*

Решение (ЕС) 2022/2274 на Съвета от 18 ноември 2022 година за разрешаване на започването на преговори по споразумение за статута между Европейския съюз и Република Сърбия относно оперативните дейности, извършвани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия

29

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2275 на Съвета от 18 ноември 2022 година в подкрепа на разработването на международно призната система за валидиране на управлението на оръжията и боеприпасите (AAMVS) с цел предотвратяване на незаконното разпространение

31

 

*

Решение (ОВППС) 2022/2276 на Съвета от 18 ноември 2022 година за изменение на Решение (ОВППС) 2019/2009 в подкрепа на усилията на Украйна за борба с незаконния трафик на оръжия, боеприпаси и взривни вещества в сътрудничество с ОССЕ

42

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2277 на Комисията от 15 ноември 2022 година за приемане на искане, подадено от Италианската република съгласно член 7, параграф 4 от Директива (ЕС) 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета, за неприлагане на раздел 4.2.1.5.2, буква б), точка 1) от приложението към Регламент (ЕС) № 1303/2014 на Комисията (нотифицирано под номер С(2022) 8068)

43

 

*

Решение (ЕС) 2022/2278 на Европейската централна банка от 8 ноември 2022 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2023 година (ЕЦБ/2022/40)

46

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top