EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:287:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 287, 8 ноември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 287

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
8 ноември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2111 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят изискванията във връзка с конфликтите на интереси по отношение на доставчиците на услуги за колективно финансиране ( 1 )

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2112 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, реда и условията за подаване на заявление за лицензиране като доставчик на услуги за колективно финансиране ( 1 )

5

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2113 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за обмен на информация между компетентните органи във връзка с дейностите по разследване, надзор и принудително изпълнение по отношение на европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията ( 1 )

22

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2114 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят първоначалният тест на познанията и симулацията на способността на потенциални неопитни инвеститори за понасяне на загуби при проекти за колективно финансиране ( 1 )

26

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2115 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на методологията за изчисляване на процентите на неизпълнение по заеми, предлагани на платформа за колективно финансиране ( 1 )

33

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2116 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се определят мерките и процедурите за плана за непрекъснатост на дейността на доставчиците на колективно финансиране ( 1 )

38

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2117 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на изискванията, стандартните формати и процедурите за разглеждане на жалби ( 1 )

42

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2118 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно индивидуалното управление на портфейл от заеми от страна на доставчици на услуги за колективно финансиране, с които се определят елементите на метода за оценка на кредитния риск, информацията за всеки отделен портфейл, която трябва да бъде оповестявана пред инвеститорите, както и политиките и процедурите, изисквани във връзка с фондовете за непредвидени обстоятелства ( 1 )

50

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/2119 на Комисията от 13 юли 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за основния информационен документ за инвестицията ( 1 )

63

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2120 на Комисията от 13 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартите и форматите за данните, както и на образците и процедурите за докладване на информация за проекти, финансирани чрез платформи за колективно финансиране ( 1 )

76

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2121 на Комисията от 13 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи и ЕОЦКП във връзка с европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията ( 1 )

86

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2122 на Комисията от 13 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за сътрудничеството и обмена на информация между компетентните органи във връзка с европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията ( 1 )

101

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/2123 на Комисията от 13 юли 2022 година за определяне на технически стандарти за изпълнение с оглед на прилагането на Регламент (ЕС) 2020/1503 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за уведомленията относно националните изисквания за маркетинговите съобщения, приложими за доставчиците на услуги за колективно финансиране, изпращани от компетентните органи до ЕОЦКП ( 1 )

120

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top