EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:247:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 247, 23 септември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 247

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
23 септември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Информация относно влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз и Република Молдова за оперативните дейности, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в Република Молдова

1

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1636 на Комисията от 5 юли 2022 година за допълнение на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета чрез установяване на структурата и съдържанието на документите, които се разменят в контекста на движението на акцизни стоки, и за определяне на праг за загубите, дължащи се на естеството на стоките

2

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1637 на Комисията от 5 юли 2022 година за определяне на правилата за прилагане на Директива (ЕС) 2020/262 на Съвета по отношение на използването на документи в контекста на движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и на движението на акцизни стоки след освобождаване за потребление и за установяване на формуляра, който да се използва за удостоверението за освобождаване

57

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1638 на Комисията от 20 септември 2022 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа по отношение на подпозиция 9505 10 (артикули за коледно-новогодишните празници)

67

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1639 на Комисията от 21 септември 2022 година относно определени временни спешни мерки във връзка с шарката по овцете и шарката по козите в Испания (нотифицирано под номер С(2022) 6853)  ( 1 )

69

 

*

Решение (ЕС) 2022/1640 на Съвета от 20 септември 2022 година за изменение на Решение 1999/70/ЕО относно външните одитори на националните централни банки по отношение на външните одитори на De Nederlandsche Bank

72

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2022 на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за опростяване на формалностите при търговия със стоки от 25 август 2022 година за отправяне на покана към Украйна да се присъедини към тази конвенция [2022/1641]

74

 

*

Решение № 2/2022 на Съвместния комитет ЕС—ДОТР, създаден по силата на Конвенцията от 20 май 1987 г. за общ транзитен режим от 25 август 2022 година за отправяне на покана към Украйна да се присъедини към тази конвенция [2022/1642]

75

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top