EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:244:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 244, 21 септември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 244

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
21 септември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1621 на Съвета от 20 септември 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 224/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Централноафриканската република

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1622 на Комисията от 17 май 2022 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за развиващите се пазари и развитите икономики ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1623 на Комисията от 14 юли 2022 година за дерогация от Делегиран регламент (ЕС) 2017/891 за 2022 година по отношение на стойността на предлаганата на пазара продукция, националната стратегия и възстановяването на финансова помощ от Съюза за многогодишни ангажименти в сектора на плодовете и зеленчуците поради кризата, причинена от нашествието на Русия в Украйна

5

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1624 на Комисията от 20 септември 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/607 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на стоманени въжета и кабели с произход от Китайската народна република, разширено с цел да обхване вноса на стоманени въжета и кабели, изпратени от Мароко и Република Корея, независимо дали са декларирани с произход от посочените държави, след преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/1036 на Европейския парламент и на Съвета

8

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1625 на Съвета от 20 септември 2022 година относно последиците от решението на върховния представител относно реорганизацията на структурите за гражданско управление на кризи в Европейската служба за външна дейност по отношение на функцията на командващ гражданските операции за граждански мисии за управление на кризи

15

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1626 на Съвета от 20 септември 2022 година за изменение на Решение 2013/798/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Централноафриканската република

17

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1627 на Комисията от 19 септември 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/641 относно спешни мерки във връзка с огнищата на високопатогенна инфлуенца по птиците в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2022) 6786)  ( 1 )

19

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕС) 2022/1616 на Комисията от 15 септември 2022 година относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 282/2008 ( OB L 243, 20.9.2022 г. )

70

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top