EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:243:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 243, 20 септември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 243

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
20 септември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2022/1615 на Комисията от 22 април 2022 година за поправка на текста на шведски език на Делегиран регламент (ЕС) 2021/630 за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои категории стоки, освободени от официален контрол на граничните контролни пунктове ( 1 )

1

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1616 на Комисията от 15 септември 2022 година относно материали и предмети от рециклирана пластмаса, предназначени за контакт с храни, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 282/2008 ( 1 )

3

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1617 на Комисията от 19 септември 2022 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

47

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1618 на Комисията от 19 септември 2022 година за изменение на приложения V и XIV към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписванията за Канада, Обединеното кралство и Съединените щати в списъците на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с домашни птици, зародишни продукти от домашни птици и прясно месо от домашни птици и пернат дивеч ( 1 )

90

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1619 на Комисията от 19 септември 2022 година за изменение на приложение XIII към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/404 по отношение на вписването за Ботсуана в списъка на трети държави, от които е разрешено въвеждането в Съюза на пратки с прясно месо от някои копитни животни ( 1 )

141

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1620 на Комисията от 19 септември 2022 година за установяване на образци на мерките за действие в извънредни ситуации при техническа невъзможност за достъп до данни на външните граници, включително извънредните процедури, които трябва да се следват от граничните органи съгласно член 48, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета

144

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top