EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:235:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 235, 12 септември 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 235

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
12 септември 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1501 на Съвета от 9 септември 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 208/2014 относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на положението в Украйна

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1502 на Съвета от 9 септември 2022 година за прилагане на член 21, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2016/44 за ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1503 на Съвета от 9 септември 2022 година за прилагане на Регламент (ЕС) 2017/1509 за ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

6

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1504 на Комисията от 6 април 2022 година за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета по отношение на създаването на централна електронна система с информация за плащанията (CESOP) с цел борба с измамите с ДДС

19

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1505 на Съвета oт 9 септември 2022 година за изменение на Решение 2012/392/ОВППС относно мисия на Европейския съюз по линия на ОПСО в Нигер (EUCAP Sahel Niger)

28

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1506 на Съвета от 9 септември 2022 година относно действие на Европейския съюз в подкрепа на разработването на инструменти на информационните технологии с цел подобряване на разпространението на информация относно ограничителните мерки на Съюза

30

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1507 на Съвета от 9 септември 2022 година за изменение на Решение 2014/119/ОВППС относно ограничителни мерки, насочени срещу определени лица, образувания и органи с оглед на ситуацията в Украйна

32

 

*

Решение (ОВППС) 2022/1508 на Съвета от 9 септември 2022 година за временното приемане на някои палестинци от държави членки на Европейския съюз

34

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2022/1509 на Съвета от 9 септември 2022 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2015/1333 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

35

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2022/1510 на Съвета от 9 септември 2022 година за прилагане на Решение (ОВППС) 2016/849 относно ограничителни мерки срещу Корейската народнодемократична република

37

 

*

Решение (ЕС) 2022/1511 на Комисията от 7 септември 2022 година за освобождаване от вносни мита и ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2022 година (нотифицирано под номер C(2022) 6284)

48

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1512 на Комисията от 7 септември 2022 година относно искането за регистрация на европейската гражданска инициатива под надслов „Всеки европейски дом да се снабди с 1 kW от фотоволтаици и 0,6 kW от вятърни турбини с финансиране от ЕС само чрез общините“ съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2022) 6108)

51

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1513 на Комисията от 7 септември 2022 година относно искането за регистрация на европейската гражданска инициатива под надслов „Protect the EU’s Rural Heritage, Food Security and Supply“ съгласно Регламент (ЕС) 2019/788 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2022) 6193)

53

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1514 на Комисията от 8 септември 2022 година за предоставяне на възможност на Финландия да разреши употребата на биоциди, съставени от генериран in situ азот, за целите на опазването на културното наследство (нотифицирано под номер C(2022) 6274)

55

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1515 на Комисията от 8 септември 2022 година относно нерешените възражения съгласно Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за предоставяне на разрешение за биоцида Mouskito Junior Lotion (нотифицирано под номер C(2022) 6279)  ( 1 )

58

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1516 на Комисията от 8 септември 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1073 за определяне на техническите спецификации и правила за прилагането на рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС, въведена с Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

61

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2022/1517 на Комисията от 9 септември 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/450 по отношение на публикуването на данните на европейските документи за оценяване за изолация, изпълнена от насипен или агломериран гранулиран експандиран корк или насипен гранулиран естествен корк и каучук и други строителни продукти ( 1 )

65

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top